Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Ons werk draait om mensen. Onze liefde voor uitvoerend werk. Wij geloven in werk dat voor iedereen werkt. Daar profiteren we allemaal van. In ons dagelijks werk kijken we dan ook altijd naar het grotere plaatje en de impact van onze keuzes op het leven van onze flexkrachten, payrollmedewerkers, klanten en eigen medewerkers.

Image

Een betere toekomst voor iedereen

In onze ogen kan het niet zo zijn dat wij in een welvarend land leven waar onderwijs, gezondheidszorg en zingevend werk voor veel mensen binnen handbereik is, maar nog niet voor iedereen. Wij vinden het belangrijk om iets te doen. Voor onze flexkrachten, onze payrollmedewerkers, onze klanten en natuurlijk ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

Als grote speler in de arbeidsmarkt werken wij aan verduurzaming van onze organisatie en zetten wij onze expertise in om een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede in Nederland. Door vanuit een duurzame organisatie te werken aan waardig werk met een goed basisinkomen voor iedereen dragen we bij aan een betere toekomst voor iedereen. Zodat werk voor iedereen werkt.

Lees meer over:


We kunnen niet zonder jou

We kunnen allemaal iets doen. We hebben elkaar nodig om écht het verschil te maken. Doe je mee?

links naar andere paginas

Image

Impactrapportage

Onze ambitie, met doelen, strategie en route hebben we vastgelegd. Lees in onze impactrapportage hoe wij vanuit een duurzame organisatie werken aan waardig werk met een goed basisinkomen voor iedereen .

Timing Impactrapportage
Image

Hoe we samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Timing zet zich dagelijks in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Onze functionarissen van EMPower Participatie geven landelijk invulling aan het beleid van Timing op sociaal maatschappelijk ondernemen. Dat doen zij door in te zetten op kennisoverdracht aan decentrale jobcoaches en actief te bouwen aan (publiek private) samenwerkingsverbanden.

Image

Nieuws over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als landelijke uitzendorganisatie staan we midden in de samenleving. Daarom proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten en hebben we een duidelijke visie over hoe we op een goede manier met mensen omgaan. Maar we maken echt het verschil door te doen waar we goed in zijn. Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

Image

Timing beloond voor duurzame werkwijze

Onze inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen is beloond met een bronzen certificaat van EcoVadis, een wereldwijde organisatie die duurzaamheidsprestaties van bedrijven beoordeelt. Zij gaven ons het certificaat omdat we bovengemiddeld duurzaam bezig zijn en in ons beleid en handelen rekening houden met mens, maatschappij en milieu.

Image

Extra hulp en ondersteuning

Soms heb je net dat extra steuntje in de rug nodig. Wij kijken graag mee met je loopbaan en onderzoeken samen de kansen om bij te leren en te ontwikkelen. Zo kunnen we je helpen bij je vitaliteit en kunnen we bijvoorbeeld ook budgetcoaching inzetten. Maar nog veel meer, lees vooral verder!

Minder items

Meer items