Timing is gecertificeerd

Image

Iedere dag maken we keuzes om onze organisatie duurzamer te maken en waardig werk met een goed basisinkomen beschikbaar te maken voor iedereen. Certificaten helpen ons om ervoor te zorgen dat we ook echt dichterbij onze ambitie komen.

We weten dat de wereld van certificaten een labyrint is, dus hier is een overzicht van de certificaten die we gebruiken en waar ze voor staan. 

ABU-lid

Timing is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Het ABU keurmerk staat voor hoge kwaliteitseisen onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Niet alleen de flexkracht profiteert van een goede cao. De inlener kan op deze manier ook concurrerend en flexibel blijven. Kwalitatief goed uitzendwerk is ook van maatschappelijk belang, omdat het voor veel flexkrachten een opstap is naar een vaste baan.

SNA Stichting Normering Arbeid

De bedoeling van NEN 4400-1 en NEN 4400-2 is om fraude en illegaliteit te voorkomen in de uitzendbranche bij alle vormen van aanneming van werk. Hiermee wordt het risico voor de werkgever beperkt. Met de NEN norm wordt bepaald of een organisatie wel aan hun verplichtingen kan voldoen. Denk aan verplichtingen zoals de identificatie van de onderneming, de aangifte en afdracht van loonheffingen, omzetbelasting, het uitvoeren van ID controle. Hier wordt twee keer per jaar een controle voor uitgevoerd. 

EcoVadis-certificaat

EcoVadis, de meest betrouwbare aanbieder van duurzaamheidsoplossingen, kent Timing het bronzen certificaat toe. EcoVadis beoordeelt de duurzaamheidsprestaties van verschillende bedrijven op het gebied van milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Dit betekent dat Timing bovengemiddeld duurzaam onderneemt en rekening houdt met mens, maatschappij en milieu.

VCU-certificaat

VCU staat voor Veiligheid-, Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendorganisaties. Het VCU-certificaat geeft aan dat gecertificeerde bureaus (uitzenden, werving & selectie, detachering) voldoen aan de hoogste eisen op veiligheid-, gezondheid- en milieugebied. Sinds 2008 zijn alle Timing vestigingen VCU gecertificeerd. 

Image

ISO 9001

Dit is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het belangrijkste van dit certificaat is dat de primaire  procedures zijn vastgelegd en dat de organisatie ook handelt naar deze vastgelegde procedures. De ISO 9001 norm is bestemd voor alle organisaties die willen aantonen dat ze in staat zijn om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eisen van de eigen organisatie. De norm waarborgt de administratieve organisatie.

Image

SNF

SNF is Stichting Normering Flexwonen. Met het SNF-keurmerk toon je aan bij gemeenten, woningcorporaties, medewerkers, werkgevers en omwonenden van huisvestingslocaties dat deze voldoen aan de gestelde normen. De kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten is hiermee gewaarborgd.  

Fair Produce

De Stichting Fair Produce Nederland certificeert bedrijven, die gegarandeerd een sociaal personeelsbeleid voeren dat aan alle eisen voldoet. Daarmee wordt ‘goed werkgeverschap’ in de tuinbouwketen gestimuleerd. Het staat foor faire behandeling van de werknemers.