Privacyverklaring

Timing heeft als doel flexkrachten zo snel mogelijk aan een baan te helpen en opdrachtgevers zo snel mogelijk voor te stellen aan een geschikte flexkracht. Daarvoor hebben we in sommige gevallen informatie en/of persoonsgegevens nodig. Daar gaan we natuurlijk zo voorzichtig mogelijk mee om.

Image

Naast de voor de hand liggende redenen van het verwerken van persoonsgegevens zoals bij een sollicitatie, gebruiken we ook cookies om daarmee het sollicitatieproces en het matchingsproces doorlopend te optimaliseren op gebruiksgemak.

Dit doen we niet zomaar, we gaan zorgvuldig met informatie om. Omdat het gaat om jouw persoonsgegevens en privacy, vinden wij dat hierover geen onduidelijkheid mag bestaan. Daarom leggen we in onze privacyverklaring en in onze cookieverklaring uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Privacyverklaring en Cookieverklaring

Hieronder lees je meer over met wie wij jouw persoonsgegevens delen.


Timing intern:
 De gegevens die Timing verzamelt en gebruikt, zijn toegankelijk voor medewerkers van Timing en haar zuster- of dochtermaatschappijen, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

Opdrachtgevers: Timing deelt een deel van jouw persoonsgegevens met opdrachtgevers waar jij werkt of mogelijk gaat werken.

De overheid: Verder worden persoonsgegevens gedeeld met belastingdienst, UWV en anderen waartoe Timing wettelijk is verplicht. Dit geldt ook voor instanties die betrokken zijn bij de controle op de naleving van de toepasselijke cao (SNA/SNCU/SFU).

Er zijn in beginsel geen andere partijen die gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk geschil alsnog incidenteel gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Bedrijven waarmee wij samenwerken: Wij werken samen met externe dienstverleners. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld Timing.nl en de Timing app met externe dienstverleners. Met deze derde partijen -die een (deel van de) verwerking namens Timing verrichten, zogenaamde verwerkers-, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo werken we alleen samen met partijen die voldoende garanties bieden en maatregelen treffen zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens goed is geregeld. En dat de verwerking van persoonsgegevens ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving (AVG). Wij houden een overzicht bij van deze verwerkingen en verwerkers.

Advertentiedoeleinden: De data wordt alleen na toestemming, via het accepteren van de marketingcookies, gedeeld met Google en derden die samenwerken met Google. 

  1. Google’s Privacy & Terms sites: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 
  2. Google’s privacy policy: https://policies.google.com/privacy

 

Plaats van verwerking: Timing verwerkt persoonsgegevens in Nederland of een land in de Europese Unie.

 

Tot slot

Timing kan dit reglement wijzigen. Het reglement treedt per augustus 2023 in werking. Eventuele voorgaande privacyreglementen komen hierdoor te vervallen. Dit reglement is gepubliceerd op de website van Timing.