Anti-discriminatie statement

Wij staan voor elkaar klaar. Als landelijke uitzendorganisatie staan wij midden in de samenleving. Daarom hebben we een duidelijke visie over hoe wij met mensen omgaan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een prettige en veilige werkomgeving.

Image

Werk gaat over veel meer dan alleen het verdienen van geld. Werk gaat over persoonlijke ontwikkeling en waardevol zijn voor je omgeving. Dat gunnen we iedereen. Timing omarmt diversiteit en vindt discriminatie absoluut onacceptabel. Discriminatie gaat in tegen alles waar wij als bedrijf écht voor staan. Wij willen het regelen van (tijdelijk) werk voor iedereen persoonlijker, makkelijker en slimmer maken. Dit kan alleen als we échte aandacht hebben voor onze flexkrachten, voor onze klanten en voor onze eigen medewerkers. Bij Timing is iedereen welkom en staan wij voor elkaar klaar.

Het antidiscriminatie statement van Timing
Ons standpunt ten aanzien van discriminatie is heel duidelijk: wij doen niet aan discriminatie. Wij laten daarom ook geen enkele vorm van discriminatie toe.

Daarom:

  • is onderscheid op basis van ras, leeftijd, geslacht, geloof- en levensovertuiging, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur bij Timing volstrekt ontoelaatbaar;
  • ontvangt elke medewerker van Timing het anti-discriminatie statement;
  • krijgt elke medewerker van Timing instructie en training over de Wet Gelijke behandeling en het omgaan met discriminerende verzoeken;
  • worden discriminerende verzoeken resoluut van de hand gewezen;
  • is bij de Centrale Servicedesk een centrale plek ingericht voor vragen omtrent antidiscriminatie regelgeving;
  • is bij de afdeling Juridische Zaken van Timing een centraal meldpunt ingericht voor het melden van discriminerende verzoeken.

Meer weten over discriminatie en diversiteit? Bekijk hier ons antidiscriminatiebeleid. Neem hier contact met ons op, wij staan je graag te woord. Laten wij voor elkaar klaar staan.