Als je bij Timing bent ingeschreven als werkzoekende, dan heb je een Mijn Timing profiel dat wij gebruiken om de baan te vinden die bij jou past. Je mag jouw profiel bekijken, wijzigen of helemaal verwijderen. Jouw profiel wijzigen of inzien kan je zelf doen door in te loggen.

 

Jobmail wijzigen of verwijderen?

Je kunt alle Jobmails aanmaken, wijzigen en verwijderen door in te loggen in Mijn Timing (druk hiervoor op de onderstaande knop) en in het linkermenu op 'Jobmail' te klikken. Lees hier meer over jobmails.Verzoek tot verwijderen

Als je verwijderd wilt worden uit ons systeem vul dan het onderstaande formulier in, dan nemen we hierover contact met je op. Let op, dit gaat alleen om jouw Timing profiel. Aanmeldingen voor bijvoorbeeld de Jobmail en/of jouw bezoekersprofiel blijven dan bestaan.

Typ hier waarom je verwijderd wilt worden
Hierbij geef ik toestemming om gemaild en/of gebeld te worden over mijn verzoek tot verwijdering van mijn Timing profiel.

Jouw identiteit

Bij het verwerken van deze persoonsgegevens, moeten wij er 100% zeker van zijn dat jij dezelfde persoon bent. Daarom kan Timing jou schriftelijk vragen om meer gegevens aan te leveren, zoals een (geldig) identiteitsbewijs. De termijn van een maand waarbinnen op dit verzoek moet worden gereageerd door Timing, wordt opgeschoven totdat je het gevraagde bewijs bij ons hebt aangeleverd.

 

Reactie op jouw verzoek

Vind jij dat jouw gegevens onjuist zijn of voor een verkeerde doeleinde worden gebruikt, kun je ons verzoeken om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, aanpassen of verwijderen. Ook op dit verzoek reageren we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan de termijn met twee maanden worden verlengd. Timing stelt jou binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een verlenging.

 

Niet kunnen voldoen aan jouw verzoek

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren. Dit betekent dat we niet altijd aan jouw verzoek kunnen voldoen. Je kunt er natuurlijk van uit gaan dat wij dit in goed overleg met jou bespreken. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens te laten overdragen. Geeft Timing geen gevolg aan jouw verzoek? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming op [email protected] of Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Kosten

Jouw verzoek om je persoonsgegevens te bekijken of aan te (laten) passen is gratis. Als het verzoek ongegrond of buitensporig is, mag Timing een redelijke vergoeding vragen voor de administratieve kosten van het verstrekken van informatie.

Ben jij ingeschreven bij Timing, uitzendkracht via Timing of opdrachtgever van Timing? Dan kun jij een deel van jouw eigen gegevens ook altijd inzien en aanpassen in jouw online ‘Mijn Timing’ omgeving.