Je Timing profiel bekijken of verwijderen

Jouw Timing profiel verwijderen

Wanneer je de Timing website of app gebruikt of ingeschreven bent via Timing bouw je een profiel op en hebben wij gegevens van jou in onze systemen beschikbaar. Vanzelfsprekend heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen. 

Wil je jouw gegevens verwijderen? Vul onderstaande formulier in en wij verwerken je verzoek zo spoedig mogelijk.

Mijn Timing

Als je bij Timing bent ingeschreven als werkzoekende, dan heb je een Mijn Timing profiel dat wij gebruiken om de baan te vinden die bij jou past. Je mag jouw profiel bekijken, wijzigen of helemaal verwijderen. Jouw profiel wijzigen of inzien kan je zelf doen door in te loggen.

Jouw identiteit

Bij het verwerken van deze persoonsgegevens, moeten wij er 100% zeker van zijn dat jij dezelfde persoon bent. Daarom kan Timing jou schriftelijk vragen om meer gegevens aan te leveren, zoals een (geldig) identiteitsbewijs. De termijn van een maand waarbinnen op dit verzoek moet worden gereageerd door Timing, wordt opgeschoven totdat je het gevraagde bewijs bij ons hebt aangeleverd.

Reactie op jouw verzoek

Vind jij dat jouw gegevens onjuist zijn of voor een verkeerde doeleinde worden gebruikt, kun je ons verzoeken om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, aanpassen of verwijderen. Ook op dit verzoek reageren we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan de termijn met twee maanden worden verlengd. Timing stelt jou binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een verlenging. Klik hier om jouw Timing profiel te bekijken of te verwijderen.

Niet kunnen voldoen aan jouw verzoek

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren. Dit betekent dat we niet altijd aan jouw verzoek kunnen voldoen. Je kunt er natuurlijk van uit gaan dat wij dit in goed overleg met jou bespreken. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens te laten overdragen. Geeft Timing geen gevolg aan jouw verzoek? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming op [email protected] of Autoriteit Persoonsgegevens.

Kosten

Jouw verzoek om je persoonsgegevens te bekijken of aan te (laten) passen is gratis. Als het verzoek ongegrond of buitensporig is, mag Timing een redelijke vergoeding vragen voor de administratieve kosten van het verstrekken van informatie.

Ben jij ingeschreven bij Timing, uitzendkracht via Timing of opdrachtgever van Timing? Dan kun jij een deel van jouw eigen gegevens ook altijd inzien en aanpassen in jouw online ‘Mijn Timing’ omgeving.