Werk voor iedereen

Image

Samen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op werk dat bij hem of haar past. Waar je ook vandaan komt, van wie je ook houdt en waarin je ook gelooft. Want: werk is belangrijk. Natuurlijk vanwege het geld, maar ook omdat werk zorgt voor een dagritme, het helpt je vaardigheden te ontwikkelen en het voorziet in sociale interactie.

Een baan is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Voor sommigen is het vinden van een passende baan een behoorlijke uitdaging. Dat kan zijn vanwege een vooropleiding die niet aansluit, vanwege een lichamelijke beperking maar ook door een taalbarrière. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Doelgroepen waar we ons onder andere voor inzetten zijn:

  • Flexkrachten met een uitkeringsachtergrond zoals WWB, WIA of Wajong
  • Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsdocument)
  • Jongeren vanuit praktijkonderwijs
  • Ouderen (>56 jaar)


EMPower Participatie

Bij Timing zet het team EMPower Participatie zich dagelijks in om deze doelgroepen aan werk te helpen. Dat wordt centraal gedaan vanuit ons hoofdkantoor. EMPower Participatie geeft landelijk invulling aan het beleid van Timing op sociaal maatschappelijk ondernemen.

Twee functionarissen zijn verantwoordelijk om ieder jaar voor 30% SROI aandeel in ons werkend flexkrachtenbestand te zorgen. Dat doen zijn door in te zetten op kennisoverdracht aan decentrale jobcoaches en actief te bouwen aan samenwerkingsverbanden.

"Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen"

Wanda Wever en Sandra de Haan , Timing EMPower Participatie
Image

Kennisoverdracht aan decentrale jobcoaches

Om het bereik en effect van sociaal-maatschappelijke activiteiten op regionaal niveau te vergroten leiden we intercedenten op tot interne jobcoach. Zij vormen inmiddels een belangrijk verlengstuk van de afdeling EMPower.
De jobcoaches hebben lokale kennis van de arbeidsmarkt en veel contact met gemeenten, UWV, vluchtelingenwerk en opleiders. Daardoor lukt het hen goed om kansen te creëren voor de doelgroep. De jobcoaches begeleiden de kandidaten intensief, mét oog voor ieder persoon. Ieder heeft zijn eigen uitdagingen en (on)mogelijkheden. Met de ondersteuning die de jobcoaches geven, werken ze aan kansen voor later. Duurzame inzetbaarheid is altijd het doel.

Actief bouwen aan samenwerkingsverbanden

EMPower is aangesloten bij diverse overkoepelende initiatieven en bouwt zo aan  een groot netwerk dat concrete kansen biedt om de doelgroep aan het werk te helpen. Een voorbeeld is het Servicepunt Flex dat de verbinding legt tussen de uitzendbranche en het UWV. Een initiatief van ABU, NBBU, Doorzaam en het UWV.

We zijn ook partner bij de Normaalste Zaak, een groeiend netwerk van 600 MKB-ondernemers en grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen.

Dankzij deze partnerschappen zijn we in staat om in heel Nederland snel en gemakkelijk samenwerkingen te starten die ten goede komen aan onze doelgroep.