Timing zet zich actief in voor gelijke kansen op de werkvloer

Image

Afgelopen december lanceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Timing heeft zich officieel aan deze agenda verbonden. Samen met het SZW en andere landelijke partijen uit de agenda zetten we ons actief in om mensen met een migratieachtergrond gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden.

Ondanks het bestaande werknemerstekort in verschillende sectoren, hebben mensen met een migratieachtergrond geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Zij moeten – bij gelijke kwalificaties, kennis en vaardigheden – aantoonbaar vaker solliciteren naar banen of stages. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond.

Bezoek en samenwerking SZW
Timing is één van de landelijke partijen die zich inzet voor verandering en zich verbindt aan de agenda van de VIA. De werkagenda bestaat uit diverse acties en trajecten, waaronder leer-werktrajecten, het versterken en aanvullen van netwerken met praktijkgerichte ondersteuning, campagnes en handreikingen. Er staan drie thema’s centraal:

1. Meer (culturele) diversiteit op het werk: gelijke kansen op het werk.
2. Gelijke baan- en stagekansen voor jongeren met een migratieachtergrond.
3. Arbeidstoeleiding; het begeleiden van bijstand of WW naar duurzaam werk.

Het Timing team EMPower gaat aan de slag met deze thema’s.  Virindra Kalika (Senior beleidsmedewerker SZW) bezocht Timing recent om kennis te maken.

Naadloze aansluiting op ambitie Timing
Voor EMPower sluit de werkagenda naadloos aan op waar ze al jaren mee bezig zijn. Wanda Wever - Manager EMPower: “De missie van EMPower is om mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, duurzaam aan het werk te helpen. De afgelopen 5 jaar zijn we erin geslaagd om gemiddeld 30% van onze flexkrachten te laten bestaan uit flexkrachten met een uitkeringsachtergrond, statushouders, jongeren vanuit het praktijkonderwijs en ouderen”.