Timing beloond voor duurzame werkwijze

Onze inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen is beloond met een bronzen certificaat van EcoVadis, een wereldwijde organisatie die duurzaamheidsprestaties van bedrijven beoordeelt. Zij gaven ons het certificaat omdat we bovengemiddeld duurzaam bezig zijn en in ons beleid en handelen rekening houden met mens, maatschappij en milieu.

EcoVadis beoordeelt de duurzaamheidsprestaties van bedrijven op vier thema's: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Timing scoort goed op alle vier de thema's. Via haar platform maakt EcoVadis MVO-prestaties inzichtelijk, waardoor leveranciers die duurzaam leveren en ondernemingen die duurzaam willen inkopen elkaar kunnen vinden.

De juiste impact maken
De certificering is een mooie stap in de richting van ons ultieme doel: waardig werk met een leefbaar inkomen voor iedereen vanuit een duurzame organisatie. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een baan. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het lastig om deze baan te vinden en te behouden. Daarom hebben wij extra aandacht voor mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij. Denk aan mensen met een beperking en iedereen die nu werkt in vakgebieden/beroepen die maatschappelijke relevantie verliezen.

Maar als grote speler op de arbeidsmarkt willen we ook positieve impact maken. Dat doen we door te doen waar we goed in zijn. Want werk heeft impact. Het is meer dan alleen een inkomen, het geeft zekerheid en betekenis aan iemands leven. Bij Timing begrijpen we dat. We staan al meer dan 25 jaar op de werkvloer en zien wat werk betekent voor onze flexkrachten, collega’s en klanten. We zien hoe waardevol uitvoerend werk is voor Nederland. Zonder onze flexkrachten en payrollmedewerkers staat ons land letterlijk stil.

Nicole Köbben, HR directeur (links) en Lianne Kuiper, projectmanager Facility Services (rechts) met het certificaat van Ecovadis. Beiden bevlogen ambassadeurs van het mvo-team binnen Timing. Hierin wordt door een grote, diverse groep medewerkers samengewerkt aan de missie: waardig werk voor iedereen vanuit een duurzame organisatie.

Image