Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Image

Werk dat voor iedereen werkt

Ons werk draait om mensen. Onze liefde voor uitvoerend werk. Wij geloven in werk dat voor iedereen werkt. Daar profiteren we allemaal van. In ons dagelijks werk kijken we dan ook altijd naar het grotere plaatje en de impact van onze keuzes op het leven van onze flexkrachten, payrollmedewerkers, klanten en eigen medewerkers.

Een betere toekomst voor iedereen

In onze ogen kan het niet zo zijn dat wij in een welvarend land leven waar onderwijs, gezondheidszorg en zingevend werk voor veel mensen binnen handbereik is, maar nog niet voor iedereen. Wij vinden het belangrijk om iets te doen. Voor onze flexkrachten, onze payrollmedewerkers, onze klanten en natuurlijk ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

Als grote speler in de arbeidsmarkt werken wij aan verduurzaming van onze organisatie en zetten wij onze expertise in om een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede in Nederland. Door vanuit een duurzame organisatie te werken aan waardig werk met een goed basisinkomen voor iedereen dragen we bij aan een betere toekomst voor iedereen. Zodat werk voor iedereen werkt.

Lees meer over:


We kunnen niet zonder jou

We kunnen allemaal iets doen. We hebben elkaar nodig om écht het verschil te maken. Doe je mee?

Image

Impactrapportage

Onze ambitie, met doelen, strategie en route hebben we vastgelegd. Lees in onze impactrapportage hoe wij vanuit een duurzame organisatie werken aan waardig werk met een goed basisinkomen voor iedereen .

Timing Impactrapportage
Image

Nieuws over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als landelijke uitzendorganisatie staan we midden in de samenleving. Daarom proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten en hebben we een duidelijke visie over hoe we op een goede manier met mensen omgaan. Maar we maken echt het verschil door te doen waar we goed in zijn. Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

Image

Hoe we samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Timing zet zich dagelijks in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Onze functionarissen van EMPower Participatie geven landelijk invulling aan het beleid van Timing op sociaal maatschappelijk ondernemen. Dat doen zij door in te zetten op kennisoverdracht aan decentrale jobcoaches en actief te bouwen aan (publiek private) samenwerkingsverbanden.

Image

Extra hulp en ondersteuning voor medewerkers

Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat weten we bij Timing maar al te goed. Daarom zet het Timing-team EMPower zich elke dag in om kansen te creëren voor diegenen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Image

Duurzame inzetbaarheid

Werk dat voor jou werkt. Voor nu en voor later. We zetten ons in voor jouw duurzame inzetbaarheid. Samen zorgen we dat jouw kennis up to date is zodat je aantrekkelijk blijft voor werkgevers en dat je kansen blijft hebben op de arbeidsmarkt.

Minder items

Meer items

website of the year
  • Sitemap
  • Privacy Policy
  • Cookie statement
  • Anti-discriminatie statement