Klanten vertellen

Bekijk hier verschillende ervaringsverhalen van klanten met Timing.

Area Reiniging & Timing

Tien voorlopers die vijf dagen in de week een route lopen van 20 tot 25 kilometer. Samen met Area, inzamelaar van grondstoffen en afval in de gemeente Emmen, ondervonden we aan den lijve dat werk ook té zwaar kan zijn. Hoe dat verliep en wat het ons opleverde? Dat lees je hier.

Gemeente Emmen, vooruitstrevend in haar duurzaamheidsbeleid, vroeg Area om hulp. Om het inzamelen van afval goed en betaalbaar te houden, beloont de gemeente het juist scheiden van afval. Om inwoners hierbij te helpen, hebben zij Area gevraagd om voorlopers in te zetten. Als vaste samenwerkingspartner van Area mochten wij deze voorlopers werven. 

Nodig: een team van tien voorlopers

Voor Area gingen we de hort op om medewerkers te vinden die gedurende 2 tot 3 maanden de inhoud van aangeboden containers op de afval-ophaalroute van te voren checkt. Bij onjuist gescheiden afval geven de voorlopers de container een label met een te ondernemen actie voor de bewoner. Dit moet bewustwording creëren voor de bewoners. Het werven bleek een aardige uitdaging.   

Uitdaging te groot?  
Op het moment van starten hadden we een leuk team geworven met enthousiaste voorlopers. We kwamen alleen op de eerste dag nog twee voorlopers te kort. Dat losten we zelf op. Aangezien het plan toch al was om zelf een dag mee te lopen uit nieuwsgierigheid wat dit nieuwe werk inhield, besloten Timing collega’s Melanie en Bram dit direct de eerste dag te gaan doen. Zo vulden zij zelf het gat op in de planning. Dit pakte goed uit: Area was geholpen en het project ging dankzij het enthousiasme van alle betrokkene goed van start.  

Waardevolle praktijkervaring 
Door zelf mee te lopen kregen Melanie en Bram een duidelijk beeld van de werkzaamheden. Het bracht waardevolle nieuwe inzichten mee. Melanie, klantbeheerder voor Area bij Timing: “Het werk van voorlopers was voor ons nieuw. En wat bleek? In de praktijk ondervonden we aan den lijve dat het werk als voorloper zwaar was. Te zwaar.” 


“Aan den lijve ondervonden we dat het werk zwaar was, te zwaar.”  

“Vijf dagen in de week een route lopen van 20 tot 25 kilometer is echt teveel gevraagd. Gelukkig hebben we dit al in een vroeg stadium ondervonden en kunnen delen met Area. Area heeft vervolgens de werkzaamheden opgedeeld. Zo liepen voorlopers nu nog maximaal drie halve dagen en konden zij daarna ander, minder fysiek, werk doen. Bijvoorbeeld het assembleren van GFT bakken voor bewoners van flatgebouwen en appartementen.” 

Area Reiniging: “Dat Melanie en Bram direct hebben meegelopen op dag één waarderen we enorm.  Naast dat dit goede inzichten voor het werkproces heeft opgeleverd is er ook een mooie band ontstaan tussen Melanie, de flexmedewerkers vanuit Timing en uiteraard onze medewerkers. Melanie was tijdens de start van het project nog maar net een paar weken bij Timing in dienst. Dat ze vanaf de start al zo betrokken was siert haar. Deze ervaring en het slagen van dit project staan symbool voor hoe onze samenwerking met Timing is; heel fijn.”  

Area Reiniging over Timing

Image

Het resultaat voor Area

Area: “Het voorlopers project heeft ons leuke, positieve reacties opgeleverd van bewoners. Door persoonlijk aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met de bewoners hebben we Area goed op de kaart kunnen zetten en vertegenwoordigd op straat. We merken dat bewoners inmiddels een stuk bewuster zijn in het scheiden van hun afval. Daarnaast ligt er een goede basis voor als soortgelijke projecten in de toekomst volgen.”