Timing helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

Image

Samen Sterk voor Werk is een project waarbij Timing de samenwerking aangaat met verschillende gemeenten. Via de gemeente krijgt Timing mensen doorgestuurd die in de bijstand zitten.
Timing zorgt er vervolgens samen met een opdrachtgever voor dat de weg tot de arbeidsmarkt wordt verkleind voor deze kandidaten. Op deze manier vinden mensen die dachten dat ze nooit meer aan werk zouden komen gaan toch weer een leuke baan. Lees dit artikel om meer te weten te komen over dit project!

Zo maakt onze collega, Inge de Haan – werkcoach/specialist Sociale Zaken, zich hard voor dit project. In eerste instantie is Inge begonnen bij Timing als Intercedent. In deze rol ging ze steeds vaker werken met de doelgroep Wajong. Inge besloot zich hier verder in te gaan specialiseren en ook de zogeheten ‘Harrie training’ te volgen, waarin deelnemers leren hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het beste kunnen begeleiden. Vervolgens besluit Inge als werkcoach en specialist Sociale Zaken verder te gaan binnen Timing.

Op dit moment werkt Inge namens Timing samen met Gemeente Almelo en Enschede. Van beide gemeenten ontvangt ze regelmatig nieuwe kandidaten. Deze kandidaten zitten in de bijstandsuitkering. Met Almelo is afgesproken dat zij 75 kandidaten aanleveren, voor Enschede ligt dit aantal zelfs op 150. Voor beide gemeenten is Inge verantwoordelijk voor dit project en daarnaast krijgt zij alle hulp waar nodig van de collega’s die de vacatures beheren in regio Twente.

Samen sta je sterker
Inge zet zich dus alle dagen in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ziet heel duidelijk dat mensen meer in huis hebben dan alleen een curriculum vitae (CV). “Iedereen heeft mooie persoonskenmerken, waarden, normen en karaktereigenschappen die in mijn ogen in veel functies goed van pas komen,” aldus Inge. Ze maakt er altijd een uitdaging van om de best passende baan voor de kandidaat te vinden. Daarnaast biedt Timing de kandidaat scholing, persoonlijke begeleiding en ontwikkeling. Op deze manier krijgen kandidaten ook direct de kans om aan hun toekomst te werken.

Hoe verloopt het proces?
De kandidaten komen in eerste instantie op kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden er doelen gesteld. Met behulp van deze doelen wordt stap voor stap bepaald wat de kandidaat nodig heeft om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Daarnaast wordt er gekeken of de kandidaten zelf kunnen solliciteren en in wat voor soort functie de kandidaat zichzelf het liefste ziet. Vervolgens deelt Inge deze kandidaten op in groepen. Hier wordt een selectie uit gemaakt en kandidaten die snel bemiddelbaar zijn worden direct ingezet. Ook zijn er natuurlijk mensen die niet snel bemiddelbaar zijn. Aan deze kandidaten worden andere doelen gekoppeld om uiteindelijk tot een succes te komen.

Het hoofddoel van dit project is om mensen zo snel mogelijk uit de uitkering te krijgen. Zo helpt Inge de kandidaten niet alleen met zoeken naar werk, maar ook met relevante aspecten hier omheen.
Stel je hebt een alleenstaande moeder waarvan kinderen naar de buitenschoolse opvang (BSO) moeten. Inge helpt deze moeders met het zoeken naar een BSO, zodat zij daarnaast kunnen gaan werken. Regelmatig merkt Inge dat het best lastig is om mensen weer aan het werk te krijgen die lange tijd werkloos zijn geweest.

Help mensen aan het werk
Een mooi voorbeeld! Inge heeft onlangs kennisgemaakt met een mevrouw van 34 jaar en zij bleek al 7 jaar niet te werken. Reden hiervoor was dat haar jongste zoontje geboren is met een afwijking en hierdoor de eerste paar jaar veel in het ziekenhuis heeft gelegen. Daarnaast is ze gescheiden van haar man, waardoor ze er helemaal alleen voor kwam te staan. Op dit moment is het stabiel in het gezin en gaat het goed met haar zoontje. De vrouw komt nu op het punt waarop ze graag zelf weer wil en ook kan werken. Helaas werkt het grote gat op haar CV in haar nadeel. Werkgevers zitten hier niet altijd om te springen en nemen liever iemand aan die recentelijk nog aan het werk is geweest. Gelukkig zijn er ook werkgevers waarbij het CV geen rol speelt en gaat deze mevrouw per september aan de slag bij Timing als administratief medewerker. “Het voelt echt super om deze mensen aan een baan te helpen,” zegt Inge met een brede glimlach op haar gezicht.

Samen sta je sterker!