Resultaten van inzet Flexcoach zijn positief

Image

In mei 2023 zijn we gestart met het inzetten van Flexcoaches bij onze opdrachtgevers. Verschillende intercedenten van Timing vervullen deze nieuwe rol. Met een lagere uitstroom, langere verblijfsduur en hogere tevredenheid onder flexkrachten als resultaat.

Het is voor de binding én de productiviteit van medewerkers essentieel om genoeg aandacht te besteden aan begeleiding en coaching. Het helpt daarnaast ongewenste uitstroom voorkomen.

Wanneer opdrachtgevers van Timing onvoldoende capaciteit of tijd hebben om te kunnen investeren in het begeleiden en coachen van flexkrachten, kan Timing hiervoor een Flexcoach inzetten. Hij of zij fungeert als een soort mentor en is structureel aanwezig op de werkvloer om flexkrachten te helpen hun kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Dit doen ze door coaching en praktijkbegeleiding te bieden voor ontwikkeling van ieders leerpunten. De Flexcoach helpt de flexkracht bij het omzetten van aandachtspunten uit de Personal Coach Card (PCC) in daadwerkelijke verbetering van het functioneren op de werkvloer. Ook kunnen toekomstperspectieven en een persoonlijk opleidingsplan onderdeel zijn van de coaching. 

(tekst gaat verder onder de afbeelding)
 

"Sinds de inzet van een Flexcoach hebben we de uitstroom weten te verlagen met maar liefst 23%. De verblijfsduur is gemiddeld met 7 weken verlengd en de algehele tevredenheid van de flexpool is gestegen naar 89%."

Timing Flexcoach Karien 

Image

Samen bepalen van de exacte rol 
Om de begeleiding op de werkvloer helder en duidelijk te houden, bepalen de opdrachtgever en Timing samen hoe de rol van de Flexcoach het beste ingevuld kan worden. Naast de begeleiding vanuit de Flexcoach is ook de begeleiding door teamleiders op de werkvloer belangrijk voor het resultaat van flexkrachten. De Flexcoach stemt dan ook met de Teamleiders af, welke rol zij kunnen spelen in de ontwikkeling van flexkrachten. Teamleiders vullen de beoordeling (PCC) van de flexkracht in en bespreken dit samen met de Flexcoach en flexkracht.  
 
Flexcoach leert werkzaamheden zelf 
Een pool met voldoende ingewerkte flexkrachten is op de werkvloer essentieel. Doordat de Flexcoach op de werkvloer aanwezig is, kan deze de teamleiders van de opdrachtgever structureel ondersteunen in de aansturing en begeleiding van de flexkrachten. Om dit te realiseren werkt de Flexcoach zelf eerst mee om de taken op de werkvloer goed te leren kennen en de flexkrachten vervolgens beter te kunnen coachen. Door de inzet van de Flexcoach op de werkvloer kan er snel geschakeld en bijgestuurd worden. Ook kunnen teamleiders zich focussen op hun kerntaken. 
 
Flexcoach aan het woord 
Binnen een van Timings grootste logistieke opdrachtgevers is intercedente Karien als Flexcoach ingezet om onder andere de afstemming van werkzaamheden, het inwerktraject en de communicatie onderling te verbeteren. Karien: “In mijn rol als Flexcoach begeleid en coach ik flexkrachten tijdens de inwerkperiode. Naast hun eigen leidinggevende ben ik een vast aanspreekpunt bij wie ze terechtkunnen. Dit zorgt ervoor dat de inwerkperiode sneller gaat en dat ze met veel plezier naar hun werk gaan. Als Flexcoach ben ik verantwoordelijk voor het welzijn van onze flexkrachten. Door er te zijn voor de flexkracht bouw je een vertrouwensband op. Dit zorgt ervoor dat het verzuim, maar ook de ongewenste uitstroom vermindert. En niet geheel onbelangrijk de werksfeer verbetert. Sinds de inzet van een Flexcoach hebben we de uitstroom weten te verlagen met maar liefst 23%. De verblijfsduur is gemiddeld met 7 weken verlengd en de algehele tevredenheid van de flexpool is gestegen naar 89%.” 

Ervaring van flexkrachten
Flexkrachten zijn positief over de inzet van de Flexcoach. Zo vertelt Nina, flexkracht bij dezelfde grote logistieke opdrachtgever hoe zij afgelopen periode heeft ervaren met de Flexcoach: “Mijn ervaring met de inzet van de Flexcoach is goed. Karien kent het bedrijf goed en probeert ook mij goed te leren kennen. Hierdoor kan ik beter mijn werk doen. Ook is ze goed bereikbaar. Ik zie onze Flexcoach elke dag op de werkvloer, waardoor ik haar snel en gemakkelijk kan benaderen.”


Meer weten?
Neem contact met ons op. Neem contact op met een vestiging bij u in de buurt of vul ons contactformulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.