Persbericht: feestdagen niet het moment voor waardering

Image

Met de feestdagen in het vooruitzicht, vroeg Timing Uitzendteam aan meer dan 1300 flexkrachten wat het juiste moment in het jaar is voor leidinggevenden om hun waardering uit te spreken richting personeel. Hieruit blijkt dat 85% de feestdagen niet bestempelt als het meest geschikte moment. Dat is opmerkelijk want voor werkgevers zijn de feestdagen vaak juist een heel logisch moment om medewerkers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Timing vroeg in het onderzoek ‘Waardering voor flexkrachten’ aan haar respondenten wanneer zij graag waardering ontvangen van hun leidinggevenden. Maar liefst 85% van de flexkrachten geeft aan dat zij dat liever op een willekeurig moment in het jaar ontvangen. Slechts 5% noemt de feestdagen als aanleiding.

Paul Haarhuis, commercieel directeur van Timing: “Uit de reactie van flexkrachten blijkt dat waardering belangrijk is, maar dat het vooral oprecht moet zijn. De feestdagen zijn vaak een logisch moment om personeel te bedanken voor de inzet dat jaar. Liever ontvangt personeel waardering op andere relevante momenten. Bijvoorbeeld tijdens een hele drukke periode of na het afronden van een belangrijk of moeilijk project.”

Compliment en kansen krijgen
Timing vroeg de flexkrachten ook in welke vorm zij waardering het liefst ontvangen. 55% krijgt bij voorkeur een complimentje. Op de tweede plek komt met 26% het krijgen van een kans. “Medewerkers vinden het prettig wanneer ze weten dat ze gezien worden en er waardering is voor wie ze zijn en wat ze doen”, legt arbeidspsychologe Ellen Huijsmans uit. Dat het krijgen van kansen op een goede tweede plek staat begrijpt zij ook wel. “Een kans krijgen om door te groeien bijvoorbeeld door een interne opleiding te volgen of door een certificaat te behalen is een extra bevestiging van waardering en wordt ervaren als een indirect compliment”, aldus Huijsmans.  

Waardering voor flexkrachten
Zo’n twee miljoen mensen doen dagelijks uitvoerend werk in Nederland. Zij zijn de motor van onze samenleving. Timing wil waardering voor flexkrachten naar een hoger niveau tillen en meer aandacht vragen voor de mensen achter uitvoerend werk. Dit doet Timing door op www.timing.nl/2miljoen verschillende verhalen van flexkrachten te verzamelen en te delen.