Belang van duurzame inzetbaarheid onder flexkrachten getoetst

Duurzame inzetbaarheid is van essentieel belang voor alle werkenden, inclusief flexkrachten. Maar hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van flexkrachten? Hoe ervaren zij dit zelf? Wat gaat goed en waar zien zij mogelijkheden tot verbetering? En wat kunnen wij gezamenlijk oppakken?

Image

Onderzoeksresultaten: waardevolle inzichten 

De resultaten van een recent onderzoek* onder 2.800 flexkrachten geeft samengevat de volgende inzichten: 

  • Loopbaanontwikkeling: De helft van de flexkrachten voert gesprekken over hun loopbaan en is optimistisch over hun toekomst. Bijna 80% heeft vertrouwen dat er in de toekomst voldoende werk voor hen zal zijn. Van de respondenten geeft 41% aan een opleiding te volgen. 
     
  • Gezondheid en veiligheid: Ondanks zware of gevaarlijke werkzaamheden, geeft 80% aan een goede tot zeer goede gezondheid te hebben. Ze vinden de verstrekte veiligheidsinformatie overwegend goed. 
     
  • Cultuur en werksituatie: flexkrachten voelen zich minder verbonden met hun werkgevers doordat ze vaker van baan wisselen, maar ervaren wel sociale steun van leidinggevenden. 

*Dit onderzoek werd uitgevoerd door SEO economisch onderzoek in opdracht van Stichting Doorzaam, het fonds voor de uitzendbranche. Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek in een infographic van Stichting Doorzaam.  

Kansen voor verbetering en samenwerking   

Stichting Doorzaam, de opdrachtgever van dit onderzoek: “De resultaten benadrukken de mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van flexkrachten te verbeteren. Dit vraagt om samenwerking tussen uitzendorganisaties, opdrachtgevers en flexkrachten zelf. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de loopbaanontwikkeling, gezondheid en werksituatie van flexkrachten verder verbeteren.” 

In het verlengde van het onderzoek van Doorzaam heeft Timing vervolgens onder haar flexkrachten ook een onderzoek uitgevoerd waarbij van de ruim 400 respondenten aangeven dat: 89,2% van de flexkrachten tevreden is over de veiligheid op de werkplek
91,01% van de flexkrachten weet bij wie een onveilige situatie moet worden gemeld en dat 92,58% van de flexkrachten over de juiste Persoonlijke Bescherming Middelen beschikt.

Nog meer inzet op veiligheid en vitaliteit

Wij vinden het belangrijk dat werk voor iedereen werkt. Vandaag, morgen en verder in de toekomst. Daarom bieden we flexkrachten allerlei mogelijkheden om duurzaam aan het werk te blijven. Naast onze inzet op opleiden van flexkrachten via Timing Steps bieden wij niet alleen loopbaanbegeleiding en - coaching maar ook op het gebied van hun vitaliteit verzorgen wij verschillende interventies. Zo hebben afgelopen jaar ruim 200 flexkrachten gebruik gemaakt van  interventies op gebied van Vitaliteit. We benaderen flexkrachten proactief om hen ondersteuning te bieden. Zo stond januari in het teken van goede voornemens. We hebben hulp geboden bij het afvallen en een gezonde levensstijl. Hier kwamen tot nu toe 37 aanmelding uit voort en de volgende actie, gericht op mentale gezondheid staat al weer klaar! 

De inzet op Duurzame inzetbaarheid als goede zorg voor de flexkracht

"We werken intensief samen met Stichting Doorzaam om de juiste ondersteuning te bieden aan onze flexkrachten zodat zij fit en vitaal en uiteraard veilig kunnen doorwerken.
Dit doen we bijvoorbeeld door extra in te zetten op het Ontwikkelbudget, waarbij we met een interventie budget van maximaal €2.500 per persoon hele gerichte en persoonlijke ondersteuning kunnen bieden. Een onafhankelijke coach bepaalt samen met de flexkracht het vervolg en dat kan een training, afvalcoach of cursus zijn."  - Wanda Wever, manager team EMPower, het team van Timing inzet voor Duurzame Inzetbaarheid, Participatie, Diversiteit en Inclusie.

Image

Partner in sociaal ondernemen 

Naast dat we flexkrachten ondersteunen, helpen we ook graag onze opdrachtgevers. Zo adviseren we over optimale werkomstandigheden en loopbaanontwikkeling voor flexkrachten. En ook bij het meedenken en invullen van SROI-verplichtingen helpen we graag. Bekijk hier het aanbod van EMPower voor werkgevers:  

Meer lezen over:

Image

Timing beloond voor duurzame werkwijze