Lean Performance Scan

Image

De Lean Performance Scan (LPS) is ‘digitally remastered’ en de eerste versie is nu beschikbaar voor eenieder die er gebruik van wenst te maken. De LPS is een gratis applicatie die Timing beschikbaar stelt aan haar klanten.  Om een account aan te maken dient de gebruiker te bezitten een mailadres. Na het aanmaken en het verifiëren van het account door Timing, dienen vervolgens enkele algemene vragen beantwoord te worden. Daaropvolgend worden de 20 kernvragen gesteld waarna direct de uitslag van de scan inzichtelijk worden gemaakt.

Over de Lean Performance Scan

Lean is een business strategie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Hiervoor worden verspillingen geëlimineerd. Lean Management richt zich op het analyseren van de processen en het identificeren van zogenaamde ‘verspillingen’. Deze zeven verspillingen zijn:

  1. Transport
  2. Wachttijd
  3. Overproductie
  4. Defect
  5. Voorraad
  6. Beweging
  7. Extra verwerking

 

De Lean Performance Scan (LPS) geeft door middel van beantwoording van vraagstellingen weer hoe ver een organisatie is ten aanzien van het doorvoeren van Lean management principes. De LPS is ingedeeld naar 8 Lean thema’s. De scan bestaat uit 20 kernvragen; het antwoord hierop wordt gelieerd aan 2 of meerdere Lean thema’s, waarop de kernvraag betrekking heeft. Per kernvraag wordt aangegeven in welke fase (1 t/m 5) een bedrijf zich bevindt ten aanzien van de kernvraag. De scan mondt uit in een advies welke acties en instrumenten ingezet kunnen worden om in een hogere fase te kunnen komen, waarmee de onderneming vervolgens mee aan der slag kan gaan.

 

 De LPS kan uitgevoerd worden op afdeling- of onderdeelniveau. Het kan individueel ingevuld worden door zoveel als wenselijk aantal medewerkers. Er kan ook voor gekozen worden om het met een aantal mensen gezamenlijk in te vullen. Dit heeft als voordeel dat er discussies ontstaan en inzicht in elkaars denkwijze. De uitkomsten kunnen geprint worden om naast elkaar te leggen en samen te analyseren als iedereen het bijvoorbeeld separaat heeft ingevuld. U kunt de LPS zo vaak als u wilt uitvoeren om progressie te zien en advies te krijgen hoe u in de volgende fase terecht kunt komen.