Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wet TVA) ingevoerd

Image

Als gevolg van Europese wetgeving wordt met ingang van 1 augustus 2022 de nieuwe wet ‘wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ (Wet TVA) ingevoerd. Werkgevers zijn vanaf augustus verplicht om medewerkers volledig, én op een begrijpelijke manier, te informeren over de arbeidsvoorwaarden.  De wet is gebaseerd op een EU-richtlijn. Dit houdt in dat de wetgeving bindend is voor alle EU-landen, maar dat deze nog verder ingevoerd moet worden in de Nederlandse wetgeving.

De nieuwe wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Niet alle wijzigingen zijn even ingrijpend. De belangrijkste zijn: 

  • Er geldt geen terugbetalingsplicht bij verplichte scholing, deze moet ook onder werktijd worden gegeven;   
  • Er moeten goede redenen zijn voor een verbod op nevenactiviteiten van de medewerker; 
  • Er moet (bij oproepkrachten) een meer voorspelbaar werkpatroon worden gecreëerd. 

De meest ingrijpende verandering is dat de werkgever moet gaan vermelden of sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. We lichten daarom deze wijziging aan je uit. 

Onvoorspelbaar en voorspelbaar werkpatroon 
Als het merendeel van de arbeidstijd niet bekend is bij de medewerker, dan spreken we van een onvoorspelbaar werkpatroon. Bij een onvoorspelbaar werkpatroon dient de werkgever vast te leggen op welke dagen of in welke tijdsvakken (referentiedagen en -uren) de medewerker opgeroepen kan worden. Gedurende de referentiedagen en -uren kan de medewerker verplicht worden om aan de oproep gehoor te geven. Medewerkers mogen deze dienst weigeren wanneer het verzoek, te kort van tevoren, is aangevraagd. Het verzoek dient vier dagen voorafgaand aan de geplande arbeid aangevraagd te worden. 
 
Bij een voorspelbaar werkpatroon moet de werkgever de medewerker informeren over de duur van de normale arbeidstijden inclusief overwerk en overwerkvergoedingen. 

Wat betekent dit voor jou als klant? 
In de uitzendbranche werken veel van onze klanten met flexibele werktijden. Bedrijven die te maken hebben met veel rooster- en planningswijzigingen en adhoc op- en afschalen kunnen de gevolgen van de nieuwe regeling gaan ervaren. Een arbeids- of uitzendovereenkomst met gegarandeerde uren zal gezien (kunnen gaan) worden als een oproepovereenkomst. Dit is het geval wanneer het merendeel van de overeengekomen en/of daadwerkelijk gewerkte uren van een medewerker onvoorspelbaar is.

Ben je benieuwd wat de nieuwe wetgeving voor jouw organisatie betekent? Neem contact op met je Timing contactpersoon. Zij helpen je verder.