Wat kunt u doen om verzuim te beperken?

Image

Ziek zijn is voor iedereen vervelend, dat staat buiten kijf. Maar het daadwerkelijk ziek mélden geeft hieraan nog een nieuwe dimensie; is iemand echt ziek of is er nog de mogelijkheid om toch te functioneren? Een gevoelig thema dat niet altijd eenvoudig bespreekbaar is. Het betreft namelijk het gedrag van de werknemer, werkgever, maar ook het team en de organisatie. Hoe hiermee om te gaan en wat eraan te doen?

Als stelregel wordt genomen dat een verzuimpercentage van 2 tot 3 procent niet te voorkomen is; mensen worden nou eenmaal ziek. Alles boven dit percentage heeft een sterk verband met het maken van keuzes.

‘Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze’

Dit is een veelgebruikte uitspraak en niet de meest populaire. Het kan doen lijken alsof iedereen die zich ziek meldt niet echt ziek is en dat diegene prima aan het werk kan. Toch ligt deze uitspraak genuanceerder. Het gaat om de keuzes die rondom verzuim worden gemaakt. Op het moment dat een werknemer zich niet optimaal voelt, wordt de afweging gemaakt ‘Kan ik beter gaan werken of ben ik thuis beter af?”. Maar al voordat dit zich afspeelt, kunt u hierop anticiperen.

Wat kunt u doen om verzuim te beperken?

We geven in ieder geval drie adviezen:

1. Blijf in gesprek

Een veelomvattend advies: blijf praten. Niet alleen om de afspraken omtrent verzuim voor u en uw werknemer scherp te houden, maar ook om te weten wat er speelt bij uw werknemer. Blijft u (op adequate wijze) in gesprek, dan houdt u de betrokkenheid in stand, voelt uw werknemer zich veilig en dit kan gedrag omtrent verzuim beïnvloeden.

2. Signaleer wat er gebeurt en handel ernaar

Door goed op te letten wat er in de organisatie gebeurt, kunt u hier in een vroeg stadium al op anticiperen. Kunt u bijvoorbeeld voorspellen dat de ene werknemer zich waarschijnlijk sneller ziek meldt dan de andere, dan is hier waarschijnlijk meer aan de hand. En hoe pakt u het aan op het moment dat een werknemer zich ziek meldt? Zoekt u contact of juist niet?

3. Creëer een gezonde werkomgeving

Een gezonde werkomgeving bevordert de gezondheid van uw werknemers en stimuleert bovendien de productiviteit. Denk aan de effecten van een kantoortuin (niet iedereen gedijt hier even goed onder), maar ook voldoende beweging en vermindering van stress. Zijn de werkomstandigheden gericht op een goede gezondheid, dan heeft dit invloed op verzuimgedrag.

Hoe gaat het er in uw organisatie aan toe?

Heeft u het verzuimpercentage van uw organisatie onder controle of zijn hier nog stappen te maken? Neem in het laatste geval contact met ons op voor het maken van een afspraak.