Volop in ontwikkeling met HR

Image

Dat Timing volop in ontwikkeling is én blijft, is niets nieuws. Dit zie je ook terug in alles wat er bij Timing in 2016 speelde op HR-gebied: volop nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die onder andere effect hadden op het werkgeluk van Timers. Er valt veel te vertellen en te delen! Maar we houden het behapbaar en delen de meest interessante ontwikkelingen in dit artikel.

Image

Werkgeluk meten en optimaliseren

Bij Timing werken we met tevreden en bevlogen medewerkers. Maar hoe groot is het werkgeluk onder de medewerkers van Timing eigenlijk? Dat onderzochten we tijdens een pilot met 2DaysMood: een startup gekoppeld aan de Universiteit van Utrecht. Zij maten met behulp van twee vragen en bijbehorende smileys hoe Timers zich dagelijks voelden. 35% van de medewerkers van Timing werkte mee aan deze pilot. De uitkomst? 85% van onze medewerkers gaf aan zich gelukkig te voelen! De onderzoeksresultaten werden ook binnen teams besproken om zo het werkgeluk verder te bevorderen.

 

De inzet van strategische personeelsplanning

In 2016 maakten Timing en Persoonality opnieuw een sterke groei door. Van de 314 vacatures zijn er 40 intern ingevuld dankzij de inzet van strategische personeelsplanning. Deze tool brengt ons medewerkerspotentieel en mogelijke vacatures vroegtijdig in beeld, waardoor hier goed op geanticipeerd kan worden. Daarnaast werd maar liefst 63% van onze interne vacatures vervuld door referrals.

 

Optimale experience

We werken voortdurend aan het optimaliseren van de medewerkerservaring gedurende het gehele in-, door- en uitstroomproces. Sollicitanten beoordelen de sollicitatiegesprekken gemiddeld met een 8! Het maakt daarbij niet uit of een sollicitant wordt aangenomen of afgewezen. Om potentiële collega’s een beter beeld te geven van het werken bij Timing, werd in 2016 de ‘werken bij’ pagina op onze website vernieuwd. Vacatureteksten waarin we een dag uit het leven van collega beschrijven, blijken een beter beeld te geven van de functie en Timing als werkgever. Op Instagram introduceerden we met dit doel ‘Timing Tuesday’.

Om medewerkers te betrekken bij de herinrichting van de organisatie in 2017, ontwikkelden we een digitaal platform. Via dit platform konden medewerkers ideeën en vragen posten. In het land hielden we aanvullende ‘pizza sessies’ om medewerkers gericht om input te vragen voor de nieuwe inrichting van de organisatie, wat de betrokkenheid van de medewerkers verder vergrootte.

 

Verzuim

In 2016 steeg het verzuimpercentage licht in vergelijking met het jaar ervoor. Dit is het gevolg van de onzekerheid die medewerkers ervoeren omtrent de nieuwe inrichting van de organisatie. Ook eiste de continue groei van Timing zijn tol bij een aantal collega’s. Om het tij te keren zijn er onder andere verzuimworkshops gegeven aan het management, zodat signalen van overbelasting en stress sneller gesignaleerd kunnen worden en er tijdig iets aan gedaan kan worden. Ook werden trainingen zoals ‘Timemanagement’ en ‘Mindfulness’ extra gestimuleerd via de Timing Talent Academie.

 

Young Executive Program

Binnen de ADG Dienstengroep werd het Young Executive Program (YEP) opgezet. Management trainees krijgen binnen dit traject een tweejarig contract en doen ervaring op bij de verschillende werkmaatschappijen door het uitvoeren van projecten. Naast de uitvoer van deze projecten, doorliepen de trainees een opleidingsprogramma. In 2016 namen de trainees ook samen deel aan de trainee battle van ‘Frisse Blikken’. Tijdens deze battle gaven de trainees advies over het organisatievraagstuk van ‘Krachtbedrijf’.

Krachtbedrijf gelooft dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat het de benodigde energie genereert om de regie over je leven te nemen én te houden, zowel economisch als maatschappelijk. Dankzij professionele ondernemerschapstraining en –coaching worden overlevers van geweld die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid getransformeerd naar energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij. Deze propositie past natuurlijk mooi bij onze eigen propositie: het doen-werk in de maatschappij meer glans geven. Het lag dan ook voor de hand dat Timing Krachtbedrijf steunde met sponsoring en vrijwilligerswerk (het geven van trainingen binnen het programma).