Sociale innovatie binnen uw bedrijf: wat is hiervoor nodig?

Image

Efficiënter en effectiever werken dankzij een hogere autonomie van werknemers: sociale innovatie. Maar liefst driekwart van alle (technische) innovaties wordt veroorzaakt door investeringen in personeel. Met sociale innovatie wordt namelijk niet alleen de betrokken- en bevlogenheid van werknemers aanzienlijk verhoogd, het draagt flink bij aan de productiviteit en creativiteit van uw bedrijf. Dit raakt volgens Ben Tiggelaar verschillende vlakken: psychologische veiligheid, een positieve werkcultuur en het belang van purpose. Trends die we in 2020 vaker terug gaan zien.

Als werkgever wilt u het beste voor uw werknemers, liefst tot het pensioen u scheidt. Daarnaast wilt u het beste voor uw bedrijf. Ben Tiggelaar ziet met het oog hierop een drietal trends: psychologische veiligheid, een positieve werkcultuur en purpose. Hieronder leggen we uit hoe u als werkgever met deze trends om kunt gaan en hoe u hier in de toekomst op in kunt spelen.

Psychologische veiligheid

De term psychologische veiligheid klinkt alleen al comfortabel, en daar draait het ook om. Het wordt een belangrijk(er) thema binnen bedrijven. Hoe bereikt u dat iedere werknemer deze psychologische veiligheid ervaart binnen uw bedrijf? Dit raakt niet “slechts” het veilig voelen van werknemers in de vorm van het voorkomen van bedreigende situaties.Het gaat veelal juist om de kleine dingen; je comfortabel voelen bij het vragen durven stellen tijdens vergaderingen, die ene opmerking durven maken als de rest van de groep het niet doet. Maar ook het uitspreken van meningsverschillen ten gunste van de sfeer en het eindproduct. Het gaat voor een groot deel over openheid op de werkvloer, waarbij iedereen zich comfortabel voelt: working out loud. Psychologische veiligheid is de basis voor sociale innovatie.

Een positieve werkcultuur begint bij de leider

Een open deur: een positieve werkcultuur is waar je als organisatie zijnde niet zonder kunt. Een positieve werkcultuur zorgt daarnaast ook voor een goed functionerende organisatie. Maar wat betekent het precies en wat is ervoor nodig om dit te creëren? Een positieve werkcultuur begint bij positief leiderschap. Dat wil zeggen, door het leggen van een échte, goede, constructieve relatie met collega’s, door optimistisch te zijn, door elkaar te helpen waar dat niet perse tot het takenpakket behoort. En dat elke dag. Dát is waar de kansen liggen. Maar ook de risico’s: krijgt een leidinggevende evenveel positieve als negatieve feedback, dan wordt de leidinggevende alsnog als negatief beschouwd, zo blijkt uit onderzoek. Wilt u een positieve werkcultuur creëren, dan vraagt dit dus om meer diepgaande inspanningen dan uw werknemers een prettig weekend wensen. Het begint bij de leidinggevende en dat is niet een eenvoudige opgave. Slaagt u er daarentegen in een positieve werkcultuur te realiseren, dan leidt dit tot een aanzienlijke toename van de gezondheid van werknemers, betrokken- en bevlogenheid en een afname van verzuim.

Purpose

Ook purpose speelt een rol binnen sociale innovatie. Purpose is al langere tijd een begrip binnen bedrijven. Sinds Simon Sinek, één van de bekendste en belangrijkste leiderschapsdenkers, voor het eerst naar voren trad met The Golden Circle en Start with why, zijn een tal van bedrijven aan de slag gegaan met hun authenticiteit. Veelal is dit toegepast voor marketingdoeleinden, daarom raakte de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke boodschap van Sinek een beetje in vergetelheid. Ondanks wat kritische geluiden hierover, is het hebben van een purpose voor bedrijven wel heel essentieel. Hebben werknemers het idee dat ze onderdeel zijn van iets groters, iets wat écht ergens aan bijdraagt, dan verhoogt dit hun intrinsieke motivatie en dit draagt bij aan het algehele werkgeluk binnen het bedrijf. Echte purpose uitdragen heeft dan ook een ander doeleinde dan het zogeheten purpose washing; purpose inzetten als marketing tool om de omzet te verhogen.

Samengevat

Deze drie begrippen samen moeten ertoe leiden uw werknemers zich binnen uw bedrijf veilig voelen, met een positief gevoel naar hun werk gaan en weten waar ze ‘het’ voor doen.