Skillsgericht werken: een hype of een trend?

Het lijkt nu belangrijker dan ooit om breder te kijken naar iemands potentie.

Image

Er wordt steeds meer gesproken over skillsgericht werken. Deze manier van kijken naar personeel wordt door veel bedrijven gezien als één van de oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt. Maar is dit een tijdelijke hype of een opkomende trend die een steeds grotere rol gaat spelen binnen HR? En wat zijn de voordelen van skillsgericht werken?

Skillsgericht werken is zeker geen tijdelijke hype, maar een trend die de komende jaren binnen HR alleen maar belangrijker zal worden. Niet voor niets zet de overheid in op het actief ondersteunen van de ontwikkeling naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt en is 2023 uitgeroepen tot ‘European Year of Skills’. Het is nu belangrijker dan ooit om breder te kijken naar iemands potentie dan alleen te focussen op diploma’s en werkervaring. Zeker in branches waar de belangstelling voor gemotiveerde zij-instromers groot is, werkt een skillsgerichte aanpak goed.

De voordelen van skillsgericht werken

Een skillsgerichte aanpak levert veel op. Waar de grootste winst te behalen is, is voor ieder bedrijf anders. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

De juiste mensen

Door skillsgericht te selecteren, ben je in staat om sollicitanten beter te beoordelen op de vaardigheden die je daadwerkelijk zoekt. Ook als iemand niet het juiste diploma op zak heeft. Dit is de belangrijkste reden waarom de metaalsector het skillspaspoort heeft opgenomen in de nieuwe cao.


Flexibiliteit medewerkers

Een belangrijk voordeel van skillsgericht werken is dat je direct meer flexibiliteit in de organisatie krijgt. Niet alleen weet je wie wat kan en welke talenten je in huis hebt, je kunt ook snel schakelen als het nodig is. Deze multi-inzetbaarheid maakt medewerkers waardevoller voor de organisatie.


Skills van de toekomst

Hoe ziet jouw organisatie er over drie jaar uit? Innovatie en groei van de organisatie vraagt vaak om andere skills van medewerkers. Met skillsgericht werken weet je precies of de skills van de toekomst binnen jouw organisatie al aanwezig zijn en kun je tijdig de ontbrekende skills van de toekomst bij medewerkers ontwikkelen.


Groeipaden

Door het werken met skills worden ook de interne groeipaden voor medewerkers persoonlijk en heel concreet. Dit is een groot voordeel bij het binden en boeien van mensen. Zo houd je het talent vast in de organisatie en laat je deze doelgericht groeien, en hoef je niet steeds op zoek naar nieuw talent.

Binnen een maand concrete voordelen

Er is dus grote winst te behalen met het inzetten van skills. Dat nog niet iedere organisatie hier gebruik van maakt, heeft vooral te maken met de vrees dat deze nieuwe aanpak veel tijd van HR vraagt. Goed nieuws. Dit is eenvoudiger dan je denkt. Werk je met een tool als Skillzilla, dan ervaar je binnen één maand de concrete voordelen van een skillsgerichte aanpak dankzij een HR-coach die jouw organisatie hierin ontzorgt.

Waarom wachten? Zeker als je bedenkt dat skillsgericht werken geen tijdelijke hype is, maar een belangrijke trend die de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Meer weten over de voordelen en hoe snel dit kan worden ingezet bij jullie organisatie? Neem dan contact op met Erik Roolvink (06 1818 95 06).