Keurmerk Leerwerk-Intermediair voor Timing

Image

Tijdens het STOOF congres in Den Haag zijn vanmiddag de eerste keurmerken voor Leerwerk-Intermediair uitgereikt. Het keurmerk is door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) in het leven geroepen om te borgen dat uitzendondernemingen die leerling-flexkrachten uitzenden en/of opleiden de begeleiding van deze leerling-flexkrachten kwalitatief goed uitvoeren. Uit handen van Michaël van Straalen (Voorzitter MKB Nederland en SBB) en Ton Heerts (Voorzitter MBO Raad en Vicevoorzitter SBB) ontving Timing als één van de eerste organisaties dit nieuwe keurmerk. 


Over het keurmerk

STOOF is sinds 2008 nauw betrokken bij het vormgeven van BBL trajecten, waarbij de uitzendwerkgevers bovenop de wettelijk vereiste taken van de ROC’s en het Erkenningsregelement van SBB werkzaamheden verrichten vanuit hun werkgevers rol.

In 2008 waren er slechts een paar honderd uitzendkrachten die een BBL opleiding volgden, in 2013 waren dat er circa 12.000. STOOF heeft zich steeds hard gemaakt voor de kwaliteit van onderwijs.

Vanuit die gedachte heeft STOOF nu een Keurmerk voor Leerwerkintermediairs neergezet, een initiatief van waarin alle vereiste taken (omdat er nu eenmaal geen drie maar een vier partijen relatie is en het BBL traject vaak vraaggericht is vanuit het bedrijfsleven) goed geregeld worden.

STOOF heeft het Keurmerk Leerwerk-intermediair (Keurmerk) ingericht om te borgen dat uitzendondernemingen die leerling-flexkrachten uitzenden en/of opleiden de begeleiding van deze leerling-flexkrachten kwalitatief goed uitvoeren.

Het Keurmerk van STOOF moet/ kan gezien worden als aanvullend op de taken zoals beschreven in het BPV protocol en de WEB. Er wordt geen enkele taak zoals omschreven overgenomen door een uitzendwerkgever.

Het keurmerk is van belang in de relatie tussen de uitzendwerkgever en het (Erkend) inlenend bedrijf, waar de leerling/uitzendkracht zijn BPV doet. De criteria zijn in nauw overleg met SBB en de MBO Raad vorm gegeven.