Innovatie van deze maand: Zorgrobot SARA moet werkdruk verlagen

Image

Er worden tal van innovaties bedacht die er op gericht zijn bedrijfsprocessen anders en gemakkelijker in te richten. Maar ook om ons werk te kunnen verlichten. Elke maand gaan we bij Timing op zoek naar een mooie innovatie. Deze maand stellen we zorgrobot SARA voor. SARA moet de werkdruk in de zorg gaan verminderen. Het Nederlandse bedrijf Bright Cape heeft binnen een Europees innovatieconsortium een zorgrobot ontwikkeld, die momenteel wordt getest in twee Nederlandse zorginstellingen. Wellicht is het in de toekomst heel normaal dat wij op onze oude dag worden geholpen door robots.

Heel Europa heeft te maken met vergrijzing. Daarnaast hebben zorginstanties en ziekenhuizen te maken met personeelstekorten. Personeel komt hierdoor erg onder druk te staan. Om de zware werkdruk te verlagen ontwikkelde Bright Cape zorgrobot SARA, dat staat voor Social & Autonomous Robotic health Assistant. SARA kan verpleegkundigen een helpende hand gaan bieden. “In deze problematiek is het nodig om niet steeds maar harder te werken, maar juist slimmer”, zegt Emmy Rintjema van het bedrijf achter zorgrobot SARA.

Verhalen vertellen

Een verzorgingshuis in Kaatsheuvel test robot SARA het komende jaar uit. SARA is er vooral om de bewoners gezelschap te houden, want de zorgmedewerkers blijven natuurlijk ook gewoon hun werk doen. “Wij blijven als mensen altijd de nodige zorg geven, want warme zorg kun je niet wegnemen”, vertelde een verpleegkundige van het verzorgingshuis tegen de NOS. SARA wordt vooral in gezet voor de praktische zaken, bijvoorbeeld door te assisteren bij een telefoongesprek. Maar daarnaast zorgt SARA ook voor de nodige entertainment. In Kaatsheuvel kan SARA onder meer verhalen vertellen over het nabijgelegen attractiepark De Efteling, zodat bewoners herinneringen kunnen ophalen. “SARA kan dingen overnemen waar wij tegenaan lopen, maar niet altijd genoeg tijd voor kunnen maken”, vertelde de verpleegkundige.

SARA is niet de eerste robot in de zorgsector. Een jaar geleden werd robot Pepper voor de eerste keer in Nederland ingezet in een ziekenhuis in Schiedam. Een andere bekende is het robotzeehondje Paro voor mensen met dementie. SARA verschilt van de andere, omdat de andere robots alleen gezelschap bieden. SARA moet een helpende hand worden. “Wij geloven dat robots een grote bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidszorg. Zij kunnen samenwerken met zorgprofessionals en daardoor de werkdruk verlagen”, zegt Rintjema van Bright Cape.