Een blik op de toekomst met Margriet Spijker en Paul Haarhuis

Wanneer je met de CEO en CCO van Timing spreekt over MVO-beleid en dan met name insteekt op successen en ambities, weet je zeker dat er een aantal prachtige voorbeelden de revue passeren. Met Margriet Spijker (CEO) en Paul Haarhuis (CCO) blikken we terug op behaalde successen en kijken we vooruit naar de ambities voor de komende tijd.

Image

WAT SPEELT ER DAN ZOAL?

Paul: Dat zijn bijna te veel dingen om op te noemen! Kijk bijvoorbeeld naar de krapte op de arbeidsmarkt en de kansen die dit biedt voor doelgroepen zoals statushouders. We zien het als onze taak om deze doelgroep op een duurzame manier aan het werk te krijgen. Onze klanten staan hier ook voor open. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met UPS in Venlo, waar we maar liefst 140 statushouders ontvingen om hen meer te vertellen over werken bij UPS. Nog geen twee dagen later stond er een volledig nieuw team klaar voor een nieuw DC van UPS.

 Margriet: Ook wanneer het gaat om innovatie en technische ontwikkelingen hebben we niet stil gezeten. We investeerden het afgelopen jaar flink in de ontwikkeling van effectieve tools. Denk aan de 360 graden rondleiding die we aanbieden om flexkrachten inzicht te geven in hun nieuwe werkplek. Fysieke rondleidingen zijn hierdoor niet langer nodig. Ook hoeven flexkrachten minder te reizen, wat het voor hen makkelijker maakt en voor minder CO2-uitstoot zorgt. Er werd niet alleen voor het uitzendteam van alles ontwikkeld, maar ook voor de klanten van ons label Persoonality die nu bijvoorbeeld werken met JOP, ‘Jouw Online Personeelsmanager’. Dit platform ondersteunt klanten bij duurzame inzetbaarheid van medewerkers. JOP geeft onder andere tips over het aantrekken en inspireren van medewerkers. Dit is slechts één van de manieren waarop we samen met onze klanten invulling geven aan goed werkgeverschap.

 Paul: En wat denk je van de rating tool die we ontwikkelden?! Niet alleen onze klanten kunnen aangeven wat hun ervaringen zijn met onze flexkrachten, het kan nu ook andersom. We vinden de mening van onze flexkrachten ontzettend waardevol, omdat het belangrijk is dat zij zich realiseren dat hun mening er echt toe doet. Daarnaast is het waardevolle informatie die ons helpt om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Maar we denken ook op andere manieren met onze flexkrachten mee. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld actief het initiatief FiKks van de ADG Dienstengroep, waar Timing onderdeel van uitmaakt. Van alle huishoudens in Nederland heeft 20% te maken met problematische schulden. FiKks is een platform dat mensen helpt met hun geldzaken om geldzorgen te voorkomen.

 Andere voorbeelden van mooie initiatieven waarmee Timing haar klanten en flexkrachten ondersteunt, zijn: GoodHabitz, 100% Werkzaam, en Employer Branding.

 

TROTS ALS EEN PAUW!

Timing is continu in ontwikkeling. We blijven onze dienstverlening optimaliseren, we blijven innoveren en we willen onze flexkrachten en klanten zo goed mogelijk ondersteunen. Om dat te realiseren, introduceerde Timing praktische en innovatieve tools en wordt er achter de schermen hard gewerkt aan nog meer mooie ontwikkelingen. Maar waar zijn deze twee directieleden nu het meest trots op?

Margriet: Waar ik het meest trots op ben wanneer ik terugkijk naar 2016 en 2017 tot nu toe? Dat we in staat zijn – en blijven – om de druk op innovatie te behouden om met het oog op de toekomst mee te kunnen doen. Ook hebben we een duidelijke keuze gemaakt door ons te richten op de ‘doeners’ in onze samenleving en dat hebben we de afgelopen tijd in daden goed kunnen laten zien. En ik ben natuurlijk trots op onze medewerkers!

Paul: We kunnen steeds meer betekenen voor onze flexkrachten en stemmen onze dienstverlening zo goed mogelijk af op hun wensen. We zorgen ervoor dat we altijd voor onze flexkrachten klaarstaan met nieuw werk, ander werk en verdieping in werk. Initiatieven zoals de rating tool kunnen daaraan bijdragen. We begrijpen dat het niet altijd even makkelijk is om aan te geven dat je ontevreden bent, de rating tool verlaagt deze drempel. 

 

BLIK OP DE TOEKOMST

We blijven ontwikkelen en innoveren. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, dat doen we vanuit een duidelijke visie op MVO.

Margriet: We richten ons echt op duurzame inzetbaarheid, zowel bij onze vaste medewerkers als onze flexkrachten. We gaan vooral aan de slag met mensen om te zorgen dat zij een goed (multimediaal) CV krijgen. Een opleiding heeft een houdbaarheidsdatum van twee jaar. Een gevolgde opleiding zegt straks iets over het basisniveau en de basiskennis van onze flexkrachten. Voor de toekomst is het belangrijk wat je geleerd hebt, wat je hebt toegepast, wat je ambitie is en waar je naar toe wilt. Dan volgen vragen zoals: welke banen en projecten passen bij deze talenten en competenties? Uiteindelijk willen we toe naar een digitale coach voor flexkrachten die aangeeft wat nodig is om de volgende stap in werk te kunnen zetten. Het draait om slimme systemen en verbanden leggen op basis van verzamelde data. Daar maken we flinke stappen in!

Paul: Platformen gaan ons helpen om mensen makkelijker, sneller en op een duurzame manier aan een baan te helpen. De doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgt hierdoor bijvoorbeeld meer mogelijkheden om makkelijker toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.