De uitzendbranche sluit zich aan bij stichting PAWW

Image

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) heeft in het kader van het cao-akkoord met de vakbonden afgesproken dat er voor flexkrachten een aanvullende WW (Werkloosheidswet) en WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) afgesloten gaat worden. Dit is de zogenoemde Private Aanvulling WW en WGA, ook bekend als PAWW. Deze regeling zorgt ervoor dat wanneer medewerkers werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, en de huidige regelingen zijn afgelopen, zij een aanvulling krijgen op de bestaande uitkeringen. 

De PAWW-uitkering is in het leven geroepen nadat, in 2016, de wettelijke WW en loongerelateerd WGA-uitkering verkort is van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Door de PAWW wordt de maximale periode weer verhoogd naar 38 maanden. Zo kunnen medewerkers toch een langere uitkeringstermijn opbouwen en hebben medewerkers die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen. 

Wie betaalt de PAWW? 
De uitkering wordt gefinancierd vanuit het brutoloon van de medewerker doordat de werkgever een bijdrage uit het brutoloon afdraagt aan Stichting PAWW. De bijdrage gaat naar het landelijke PAWW-fonds. In het geval van werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan, na het verstrijken van de wettelijke uitkeringen, de aanvullende uitkering aangevraagd worden.  

Om in aanmerking te komen voor de PAWW gelden een aantal aanvullende eisen: 

  • De laatste werkgever dienst aangesloten te zijn bij de PAWW; 
  • De medewerker heeft minstens tien jaar gewerkt; 
  • Er is een werkloosheidsuitkering uitgekeerd; 
  • Na verstrijken van de uitkeringstermijn heeft de medewerker nog geen betaald werk. 

Op moment van schrijven is de ingangsdatum van de PAWW voor de ABU nog niet bekend, dit kan 1 juni of uiterlijk 1 juli 2022 worden. Zo gauw de ingangsdatum definitief bekend is, zullen we je hierover informeren.