Arbeidsmarktkrapte op niveau van vóór de pandemie

Image

Langere levertijden bij webshops, vertraging in de postbezorging en lange wachttijden bij de klantenservice. Inmiddels beginnen niet alleen de bedrijven, maar ook de consument, de gevolgen te merken van de krapte op de arbeidsmarkt. Het snelle herstel van 2021 heeft geleid tot een grote afname van werklozen en het aantal vacatures neemt nog steeds toe. We nemen u op hoofdlijnen mee in wat er gebeurt op de arbeidsmarkt.

Het eerste kwartaal van 2021 telde 50.000 minder werklozen dan het vierde kwartaal van 2020. Daarmee spreken we over de snelste daling ooit gemeten. Het aantal vacatures nam in diezelfde periode toe waardoor de zogenaamde ‘spanning op de arbeidsmarkt’ is toegenomen. Die ‘arbeidsmarktspanning’ en het werkloosheidspercentage zijn dit jaar overigens lastige graadmeters gebleken. Dat komt door grote verschillen tussen sectoren en regio’s; met name horeca, toerisme en toeleveranciers in de ketens van dergelijke sectoren kenden een relatief hoge werkloosheid. Nu ook deze sectoren weer aantrekken is de verwachting dat de spanning verder toeneemt.

Hoewel huidige arbeidsmarktcijfers veelal tot en met het eerste kwartaal lopen, geeft het UWV wel een doorkijk naar de nieuwste cijfers. De verwachting van het UWV is dat arbeidsmarktspanning aan het einde van het tweede kwartaal weer uit zal komen op het niveau van vóór de coronacrisis. Voor bijna alle beroepsklassen geldt dan dat de arbeidsmarkt weer ‘krap’ is. De grootste krapte zal ontstaan in de ICT en techniek (‘zeer krap’). Nieuwe ontstane banen/vacatures worden in eerste instantie vooral ingevuld via uitzendbureaus wat te zien is in het snelle herstel van het aantal uitzendbanen: in periode 5 lag het aantal uitzendbanen 39% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

Om toch succesvol personeel te blijven aantrekken én behouden blijft het voor werkgevers van belang om de eigen aantrekkelijkheid richting werknemers verder te vergroten. De keuze in werk is immers groot. In het 4e kwartaal van vorig jaar waren er nog 57 vacatures per 100 werklozen. In het 1e kwartaal van dit jaar waren dat al 73 vacatures per 100 werklozen. Een lichtpuntje is te vinden in het feit dat er mogelijk personeel beschikbaar komt wanneer de overheidsmaatregelen (NOW) eindigen. Een deel van de beroepsbevolking (die nu onder de overheidsmaatregelen wordt doorbetaald) zal dan pas actief op zoek gaan naar werk. Het is echter koffiedik kijken. Volop reden dus om uw aanbod van werk (werkzaamheden, werktijden, looncomponenten, contractvormen en werkomstandigheden) onder de loep te nemen en uw aantrekkelijkheid verder te vergroten.