Arbeidsbeperkten aan werk helpen

Image

Het bedrijfsleven komt met een eigen online platform om werkzoekenden met een arbeidsbeperking sneller dan nu het geval is, in contact te brengen met een voor hen geschikt bedrijf. Uitzendbureau Timing is initiatiefnemer van digitale marktplaats '100% werkzaam', uit frustratie over de huidige mogelijkheden voor arbeidsbemiddeling voor de doelgroep. De systemen waarmee gemeenten en het UWV deze door het Rijk opgelegde taak sinds begin dit jaar uitvoeren, zijn onvoldoende toegerust voor de nieuwe toepassing. Bedrijven klagen dat geboden informatie hierdoor niet transparant is, uitkeringsgericht en te zeer gefocust op wat kandidaten níet kunnen.

Rol van gemeenten en UWV
Het kabinet trekt komend jaar € 100 miljoen uit voor het creëren van 'beschutte werkplaatsen' om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Gemeenten hebben sinds begin dit jaar de zorg voor de bemiddeling. Samen met het UWV bepalen ze wie in aanmerking komt voor beschut werk. Dit hele proces verloopt zo traag dat bedrijven afhaken.
Met het platform 100% werkzaam wil Timing bestaande barrières opheffen. Volgens Timing, een van de vijf grootste uitzendbureaus van Nederland, kunnen gemeenten en UWV op dit moment niet goed invulling geven aan hun nieuwe rol. De gebruikte automatisering is immers in het verleden ontwikkeld met als doel het verstrekken van uitkeringen en niet voor arbeidsbemiddeling. Bij het invoeren van de Participatiewet is door Den Haag geen rekening gehouden hiermee.

Verouderde, eenzijdige informatie
Als een van de bedrijven die al actief aan de slag gingen om medewerkers met een arbeidsbeperking zelf in dienst te nemen, moest Timing ruim een half jaar doorzetten en geduld hebben om met een geschikte kandidaat in contact te kunnen komen. Beschikbare informatie over werkzoekenden met een arbeidsbeperking bleek onder meer verouderd en volledig gericht op de reden van uitkering. Ook viel niet te achterhalen wat iemand wél kan en in welke mate hij of zij inzetbaar is. Het is het uitzendbureau uiteindelijk gelukt twee mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar de tijd en hoeveelheid werk dat daarvoor nodig was, noemt het bedrijf buitenproportioneel.

Matchen op basis van de persoon
Het uitzendbureau heeft geen commercieel belang bij het nieuwe platform waar werkgevers en werkzoekenden kosteloos een eigen profiel kunnen aanmaken. De computer matcht op basis van criteria die voornamelijk te maken hebben met iemands persoonlijkheidskenmerken, hobby's en de vraag of iemand goed in een team past. Commercieel directeur Paul Haarhuis: "Zeker voor deze doelgroep geldt: je bent meer dan een cv of een opleiding. Vaak gaat het hier om mensen die al lang uit het arbeidsproces zijn of helemaal geen werkervaring hebben. Dan is een papiertje minder belangrijk dan de vraag in hoeverre je je kunt aanpassen en bij een organisatie past. "

Apeldoorn eerste gemeente
Als eerste gemeente heeft Apeldoorn toegezegd van het nieuwe platform gebruik te willen maken. Daarna zal 100% werkzaam stap voor stap naar andere regio's en gemeenten worden uitgebreid, die er overigens ook niet voor hoeven te betalen. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich bij Timing aanmelden.

Werkgevers, vakbonden en overheid hebben in het Sociaal Akkoord uit 2013 afgesproken om tot 2026 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Dit jaar moeten er 9.000 nieuwe banen bijkomen. Gebeurt dit niet, dan dreigt de overheid met het opleggen van een quotum aan bedrijven.