150 werkzoekenden aan de slag dankzij unieke samenwerking

Image

De gemeente Enschede gaat een unieke samenwerking aan met uitzendbureau Timing. Timing neemt de verantwoordelijkheid op zich om 150 Enschedeërs met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen. Aan de hand van deze pilot, die een jaar duurt, onderzoekt de gemeente Enschede of deze vorm van outsourcing in de toekomst vaker ingezet kan worden.

Op 17 februari begint voor 150 (steekproefsgewijs geselecteerde) kandidaten met een participatiewetuitkering het traject met een kick-off. De bedoeling is dat aan het eind van het jaar alle kandidaten zijn bemiddeld naar een nieuwe baan, met als resultaat 75 procent duurzame en 25 procent niet-duurzame plaatsingen. Om dit te bereiken wordt optimaal gebruikt gemaakt van het uitgebreide netwerk van Timing, met meer dan 100 opdrachtgevers die jaarlijks meer dan 2.000 vacatures in de regio Twente hebben.

Wethouder Patrick Welman is zeer optimistisch over deze pilot: “Werkloosheid is een maatschappelijk probleem, niet alleen van de overheid of van bedrijven. Zowel in Twente als landelijk is deze gezamenlijke aanpak zeer vooruitstrevend. We profiteren van de kennis van een marktpartij, om zo een groep werkzoekenden die al wat langer aan de kant staat vooruit te helpen. Dit is echt een buitenkans voor deze werkzoekenden en bovendien een mooi voorbeeld van hoe wij in Enschede creatief met dit vraagstuk omgaan.”


Ontzorgen en opleiden

Behalve intensieve job coaching krijgen de kandidaten ruimte om te werken aan een ontwikkel- en activatieplan. Er wordt aandacht geschonken aan laaggeletterdheid en er worden volop mogelijkheden geboden om opleidingen te volgen.

“Wij proberen de kandidaten volledig te ontzorgen door de (vaak praktische) belemmeringen zo veel mogelijk op te lossen,” aldus Wiecher Hakse, Directeur Digital & Business Proces Engineering van Timing."

Naast de 150 kandidaten die Timing onder haar hoede neemt, is er een controlegroep van 150 bijstandsgerechtigden die via de gemeente Enschede de ‘reguliere bemiddeling’ naar werk krijgt. Op deze manier kan na afloop van de pilot worden geëvalueerd welke aanpak het succesvolst is.