Van beslaglegging naar een baan: Timing en GGN helpen mensen uit de schulden

Image

Waar denk je aan bij een deurwaarder? Aan zo’n streng persoon die aan de deur komt voor geld of beslag legt op je tv? Hoog tijd om dat beeld bij te stellen. Tuurlijk, GGN komt meestal in actie als er rekeningen niet betaald zijn. GGN wil juist helpen, op een sociale manier, met aandacht voor elkaar. Bijvoorbeeld met een baan!

Waargebeurd: een mevrouw die van dankbaarheid in tranen uitbarstte nadat een deurwaarder van GGN haar had bezocht. Zij kreeg dankzij hem een baan. Nu heeft ze weer geld te besteden om te leven en kan ze haar rekeningen weer betalen. Win-win!

GGN en Timing werken samen om mensen met schulden (weer) aan het werk te krijgen. Voor veel mensen waar een deurwaarder komt, voelt de financiële situatie uitzichtloos. Werk kan de nodige houvast bieden en bijdragen aan een beter vooruitzicht.  

Ter plekke geregeld

Deurwaarders van GGN komen vaak mensen tegen die wel willen betalen maar het simpelweg niet kunnen. Zij voelen zich vaak niet gehoord door alle instanties. De drempel naar werk toe wordt door hen als hoog ervaren. Wanneer de medewerkers van GGN merken dat de motivatie er is om aan het werk te gaan, bellen zij ter plekke met Timing. Zo is het eerste contact vast gelegd, dat werkt drempelverlagend.


Mét succes

We maken zo snel mogelijk een afspraak met de werkzoekende om het enthousiasme van weer aan het werk gaan erin te houden. Samen zoeken we naar een passende baan. En dat heeft effect: de mensen die we op deze manier aan een baan hebben geholpen, zijn al lang niet meer te tellen.

Eenmaal aan de slag bieden we hen budgetcoaching aan. Zo willen we ook op de langere termijn bijdragen aan een financieel gezonde situatie.

Meer weten?

Benieuwd hoe GGN en Timing in de praktijk samenwerken en wat dit oplevert? Lees hierover meer in de whitepaper van GGN: ‘Met data pakken we schulden in Nederland effectief aan’.