Terugblik MVO-acties

Wij vinden dat werk voor iedereen moet werken. Voor nu én voor later.  Onze collega's werken er iedere dag hard aan om van Timing een duurzamere en inclusievere werkplek te maken. Hier is een glimp van wat ze de afgelopen periode hebben bereikt per onderwerp:

Image

Als grote speler in de arbeidsmarkt werken wij aan verduurzaming van onze organisatie en zetten wij onze expertise in om een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede in Nederland. Door vanuit een duurzame organisatie te werken aan waardig werk met een goed basisinkomen voor iedereen dragen we bij aan een betere toekomst voor iedereen. Zodat werk voor iedereen werkt.

 • Waardig werk
  We hebben een veiligheidsonderzoek uitgevoerd onder onze flexkrachten, verbeterpunten geïdentificeerd en de resultaten gedeeld met onze (team)managers. Daarnaast kijken we nog beter hoe we flexkrachten in kunnen zetten op basis van hun eigen wensuren. 

  Ook hebben we een nieuwe prestatiecyclus genaamd ‘Check In’ ingevoerd voor onze eigen medewerkers. Eén keer per kwartaal wordt er een gesprek gevoerd tussen de medewerker en zijn of haar direct leidinggevende. In dit gesprek gaat het over doelstellingen, ontwikkeling en zelfreflectie, een kwartaal vooruit- en terugkijkend. Op deze manier moedigen we medewerkers aan om een leidende rol te nemen in hun eigen ontwikkeling.

  Daarnaast hebben we bij Timing een externe vertrouwenspersoon aangesteld, trainingen gegeven aan onze vertrouwenspersonen en onze antidiscriminatie- en klokkenluidersregelingen herzien.

 • Voor iedereen
  We hebben het SER Charter-Diversiteit ondertekend waarmee we ons committeren aan de doelstelling van een toename van het aantal werknemers vanuit de arbeidsdimensies Arbeidsvermogen en Etnisch Culturele achtergrond. Om concreet aan deze doelstellingen en een inclusief klimaat te werken binnen Timing is er een projectgroep Diversiteit & Inclusie (D&I) opgericht. De D&I projectgroep houdt zich onder andere bezig met de mogelijkheden om het bedrijf gender-neutraler en inclusiever te maken. De arbeidsvoorwaarden worden onderzocht op inclusiviteit. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers de kans bieden om feestdagen te wisselen voor feestdagen die voor hen van toepassing en belangrijk zijn.

  Om inclusiever en diverser te werven en selecteren voor zowel flexkrachten als eigen medewerkers is onder andere het Servicepunt Inclusief uitgenodigd. Er worden trainingen rondom onbewuste vooroordelen gegeven. 

  Daarnaast is er een app met taalondersteuning ontwikkeld speciaal voor onze flexkrachten. Aan deze taalondersteuning app zijn specifieke woorden toegevoegd die veel voorkomen bij bepaalde opdrachtgevers. Onze intercedenten krijgen de Boost training Interne jobcoach. Deze training gaat over de diverse doelgroepen, inclusieve werving, ondersteuningsmogelijkheden, begeleiding en het behoud van de flexkracht vanuit de doelgroepen. 

 • Goed basisinkomen
  Vanuit Timing zijn er webinars georganiseerd voor klanten over schuldenproblematiek. Eerst hebben we het bewustzijn vergroot onder de klanten. Vervolgens zijn er voorbeelden van signalen gedeeld waarbij het zou kunnen dat iemand schulden heeft. Op deze manier kan men het gesprek aangaan met die persoon en doorverwijzen naar de juiste instanties.  

  Tevens hebben we workshops gegeven aan eigen collega’s. Hierbij hebben we de aandacht gevraagd om met de klant in gesprek te blijven gaan over de inschaling van flexkrachten. Ons nieuwe systeem die vanaf juni live gaat ondersteunt goed basisinkomen voor onze flexkrachten. Vanuit de verhoging van WML (wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) is er gefaciliteerd dat er verhogingen zijn doorgevoerd in de laagste loonschalen. Uiteraard hebben wij deze verhogingen doorgevoerd.

  Daarnaast is er een tekst toegevoegd op de loonstroken van flexkrachten waarop een verwijzing staat naar instanties die kunnen helpen bij schuldproblematieken. Flexkrachten die daarvoor in aanmerking komen kunnen op deze manier gemakkelijk zien waar ze terecht kunnen. 

 • Duurzame organisatie
  We zijn met onze vestiging in Zwolle verhuisd naar een nieuw A+++-pand. Daarnaast hebben we het bewustzijn onder interne medewerkers over duurzaamheid vergroot door verschillende interne memo's te plaatsen over verduurzaming van de organisatie. 

  Tevens is er een inhaakkalender opgesteld met milieu gerelateerde acties, zijn kartonnen bekers verleden tijd en is ons wagenpark verder geëlektrificeerd. In 2023 is het aantal elektrische voertuigen met 35% gestegen ten opzichte van eind 2022. We zijn er nog niet, maar zetten hier wel stappen in.

  Het afgelopen jaar is de afvalscheiding op ons hoofdkantoor verbeterd, hebben we een mobiliteitsproject gelanceerd om onze reizen duurzamer te maken en is er een inkooptraject gestart voor een duurzaam klimaatsysteem op het hoofdkantoor. 

En nu?

We zijn trots op de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt, maar we weten dat er nog meer te doen is. We zetten ons in voor continue verbetering en maken van Timing een plek waar iedereen écht tot zijn recht komt.

Meer lezen over onze ambities? Klik op de button hieronder om naar onze mvo-pagina te gaan. Tip: lees daar ook onze impactrapportage.