Nieuw! Onboarding in de Timing app

Image

Met de 6 tips voor een succesvol (flex)medewerker onboarding programma hebben we handvatten gegeven om te starten met dit belangrijke proces. Want onboarding draagt bij aan een hogere betrokkenheid, werktevredenheid, productiviteit en aan snellere integratie. Ook wij hechten hier veel waarde aan. Zoveel waarde dat we het tijd vonden om onboarding mee te nemen is onze Timing app. Maar waarom is onboarding eigenlijk belangrijk en welke rol speelt de Timing app hierin?


Onze persoonlijke aanpak

Wij waarderen onze flexkrachten en hechten daarom veel waarde aan persoonlijk contact. Samen zijn we Timing. Als het kan sturen onze intercedenten op de eerste werkdag een appje om de flexkracht succes te wensen én zoeken ze diezelfde avond nog contact om te vragen hoe de eerste dag is verlopen. Dit doen we omdat we weten hoe spannend en belangrijk zo’n eerste dag is.

Sterker nog, er is geen dag zo belangrijk als die allereerste werkdag. Waar kom je terecht? Hoe zijn je collega’s? Wat moet je allemaal meenemen? Waar moet je zijn? Al deze onzekerheden zorgen ervoor dat een eerste dag als zeer spannend wordt ervaren. Hoe beter de informatievoorziening vooraf, hoe lager de drempel naar de eerste dag wordt.

De onboarding behoefte van flexkrachten

De informatie die nieuwe flexkrachten nodig hebben om te starten bij Timing én de nieuwe baan via Timing, werden voorheen beantwoord via e-mail. Toch gaven flexkrachten aan beter geïnformeerd te willen worden. De reden? E-mails komen in de spamfolder terecht, worden over het hoofd gezien, ondergesneeuwd door andere mails.

Waarom onboarding in de Timing app?

Onze intercedenten gaan altijd voor persoonlijk contact, maar met de hoeveelheid flexkrachten in dienst is dit niet altijd werkbaar. De Timing app helpt hierbij. De app is ontstaan vanuit het principe binding met en behoud van flexkrachten. Via onze eigen app kunnen flexkrachten alle informatie inzien over werken en het regelen hiervan via Timing. Van online inzicht in loonstroken tot het werkrooster en verlofdagen. Dit doen we allemaal vanuit de persoonlijke aanpak die flexkrachten van ons gewend zijn. Geen gerobotiseerde informatie, we spreken onze flexmedewerkers aan met de voornaam in begrijpelijke taal. Om in te spelen op de behoefte van flexkrachten is besloten om ook onboarding toe te voegen aan de app en dit te testen in een pilot.

Hoe de in-app onboarding werkt 

Voor nieuwe flexkrachten is de onboarding-module onder de noemer ‘Aan de slag’ toegevoegd op het hoofdscherm van de app. De informatie wordt niet in één keer aangeboden, maar is opgedeeld in meerdere stukken. Zodra een flexkracht start met de onboarding wordt de voortgang bijgehouden. Wanneer de onboarding is doorlopen wordt de module een naslagwerk in de app. Inmiddels is de pilot gestart bij een aantal klanten waaronder Vivera, Brocacef en Webhelp. Vijftig flexkrachten hebben de in-app onboarding getest met positieve resultaten tot gevolg, waarbij de onboarding-module met een 8 als gemiddeld cijfer werd beoordeeld.

De voordelen van in-app onboarding

Het toevoegen van onboarding in de app maakt het onboarden laagdrempeliger dan ooit. Bij de pilot hebben we al gemerkt dat de (werk)instructies meer gelezen worden. Dit omdat onze flexkrachten al gewend zijn om alles te regelen vanuit de Timing app. De onboarding vanuit de app is een logische vervolgstap gebleken. Daarbij wordt de informatie overzichtelijk aangeboden in makkelijk behapbare brokken. Onze flexmedewerkers gaan dankzij de onboarding beter voorbereid aan de slag, waardoor we productievere medewerkers kunnen verwelkomen vanaf de eerste werkdag.

Onze Timing app toekomstvisie

De in-app onboarding wordt vanaf 2021 uitgerold als standaard dienstverlening naar onze klanten.. Ondertussen blijven we dit onderdeel én de Timing app doorontwikkelen gebaseerd op de behoeften van onze flexkrachten én klanten. Zo kunnen we routebeschrijvingen toevoegen, maar ook informatie opnemen over de bedrijfscultuur binnen het bedrijf.

De Timing app past perfect bij de tijd waarin we leven, maar vooral beter bij ons. Het is een menselijk aanpak waarin we het persoonlijke contact weten te behouden. De basis werkt stabiel en soepel en nu kunnen we waarde toevoegen op het moment waarop we verschil kunnen maken. De onboarding is nog maar het begin. Het contract in de app ondertekenen, een module voor flexmedewerkers die in een verzuimsituatie zitten … zo worden onze flexkrachten Lifetimers en daar pluk jij de vruchten van!

Weten hoe Timing jou kan helpen met goede onboarding van (flex)medewerkers?

Wij staan samen met onze flexkrachten voor je klaar. Maak geheel vrijblijvend een digitale of persoonlijke afspraak.