De arbeidsmarkt is op een keerpunt: de krapte stabiliseert

Image

Ondanks de krimpende economie is de arbeidsmarkt nog steeds krap, maar er zijn signalen dat het keerpunt nadert. Dat blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group onder ruim 4.000 Nederlanders. De arbeidsmarktactiviteit is gestegen, het aantal baanwisselaars vlakt af en de wervingsdruk is voor het eerst in drieënhalf jaar niet toegenomen. 

Toename arbeidsmarktactiviteit

De arbeidsmarktactiviteit, het aandeel mensen dat actief op zoek is naar een baan, is gestegen naar 12,0%. Dit is nog steeds laag, maar wel iets hoger dan in het vorige kwartaal en ten opzichte van 2022. De groep latente baanzoekers, die openstaan voor ander werk, is met 44,9% nog steeds ruim drieënhalf keer zo groot als de groep actieve baanzoekers. 

Aandeel baanwisselaars vlakt af

Het aantal mensen dat nieuw of ander werk heeft gevonden, vertoont een afvlakking. In het vierde kwartaal van 2023 was 21,0% van de beroepsbevolking baanwisselaar, ten opzichte van 21,1% in het vorige kwartaal. Ten opzichte van 2022 is er wel een toename, maar de groei is duidelijk lager dan in voorgaande kwartalen. 

Sourcingsdruk stabiel

De sourcingsdruk, die aangeeft in welke mate mensen benaderd worden voor nieuw/ander werk, is met 41,6% onveranderd gebleven. Dit is voor het eerst sinds halverwege 2020. De hoge sourcingsdruk is een indicator van de schaarste op de arbeidsmarkt. 

Verwachte zoekduur stabiel

De verwachte zoekduur naar een nieuwe baan is gestabiliseerd op 3,0 maanden. Dit is nog steeds het laagst sinds de start van de metingen in 2011. 

Aandeel vaste contracten iets gestegen

Het aandeel baanvinders dat direct een vast contract kreeg, is in het vierde kwartaal weer wat gestegen naar 44,0%. Dit is ondanks de afkoelende economie en de onzekerheid over de toekomst. 

Aantal vacatures blijft even hoog

Afgelopen jaren werd een record gebroken als het gaat om het aantal nieuwe vacatures. De vacaturegraad (het aantal vacatures t.o.v. het aantal banen van werknemers) bereikte met 17,4% ook een record (het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar ligt op 11,8%).  

Het ongekende vacaturevolume ging (en gaat) bovendien gepaard met een beperkt aanbod van arbeid. De krapte op de arbeidsmarkt was dan ook niet eerder zo groot.  

Definitieve cijfers volgen nog, de verwachting is dat het aantal vacatures in 2023 wat afnam, tot 1,4 miljoen. In 2024 en 2025 zal het aantal vacatures eveneens rond de 1,4 miljoen liggen. Het totaal aantal vacatures alsmede de vacaturegraad blijven daarmee relatief hoog. 

Conclusie 

De arbeidsmarkt is nog steeds krap, maar er zijn signalen dat de krapte stabiliseert. De toename van de arbeidsmarktactiviteit, de afvlakking van het aantal baanwisselaars en de stabiele sourcingsdruk wijzen op een kentering. De verwachting is dat de arbeidsmarkt in 2024 iets minder oververhit zal raken. 

Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek van Intelligence Group.