Blijvend tekort aan personeel vraagt om actie

Image

De krapte op de arbeidsmarkt nam in het derde kwartaal van 2022 weliswaar iets af, maar liet in het vierde kwartaal weer een stijgende lijn zien. Tegenover elke 100 werklozen stonden eind 2022, 123 vacatures aldus het CBS. Afgelopen maand gaf het kabinet al een duidelijk signaal af: de krapte op de arbeidsmarkt is structureel en vraagt om actie van het kabinet, werkgevers en medewerkers. 

Krappe arbeidsmarkt structureel 

De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt een structureel probleem zal blijven. Met name in sectoren als de zorg, het onderwijs, techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie. “In de toekomst zijn er structureel minder werkenden. Daar is geen simpele oplossing voor. We zullen moeten accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan” aldus minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Dat wil niet zeggen dat we moeten afwachten. In dezelfde kamerbrief komt de minister met concrete ideeën en maatregelen. 

Skillsgerichte arbeidsmarkt 

De overheid kijkt naar verschillende maatregelen om de krapte aan te pakken en de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te verstevigen. Denk aan acties gericht op het meer lonend maken van werk en extra inzet op het vergroten van de arbeidsmarkt. Ook zet het kabinet in op het actief ondersteunen van de ontwikkeling naar een meer op skillsgerichte arbeidsmarkt. Omdat het belangrijk is om breder te kijken dan diploma’s en werkervaring. Zeker in branches waar de belangstelling voor gemotiveerde zij-instromers groot is, werkt een skillsgerichte aanpak goed. Eerder bleek al dat ook werkgevers hier toekomst in zien. Zo heeft de metaal- en elektrotechnieksector het skillspaspoort onderdeel gemaakt van de nieuwste cao.  

Onbenut talent 

Dat een skillsgerichte arbeidsmarkt de toekomst is, blijkt ook uit de verschillende initiatieven die bedrijven ondersteunen om die stap te maken. Skillzilla is één van de initiatieven. Hierin is het mogelijk om op een eenvoudige manier de skills van medewerkers vast te leggen en zo een goed zicht te krijgen op de talenten in de organisatie enerzijds. Anderzijds is het skillspaspoort een mooi vertrekpunt om samen met medewerkers te kijken naar de ontwikkeling. Het motiveert enorm als concreet wordt welke skills je nog (verder) moet ontwikkelen om die stap naar een andere functie te maken.  

Inspiratiesessie 

Wil jij ook breder kijken en niet afwachten, maar mis je nu nog de handvatten? Plan dan een gratis inspiratiesessie met Benjamin Ruisch van Skillzilla. Hij kijkt graag samen met jou naar de mogelijkheden.