Steeds meer medewerkers in geldnood door stijgende inflatie

Image

Inflatie, stijgende gasrekeningen en een hoger wettelijk minimumloon. Termen die we dagelijks in de media voorbij zien komen. Het heeft namelijk invloed op ons allemaal. Maar wat houdt de inflatie in, welke invloed heeft dat en hoe gaan wij vanuit Timing hiermee om. Je leest het hier.

Inflatie in Nederland
Nooit was de inflatie zo hoog, maar liefst 17 procent in september. De grootste veroorzakers van de inflatie zijn de prijsontwikkelingen op het gebied van energie, voedingsmiddelen en kleding. De energie was in augustus 151 procent duurder dan een maand eerder en voor onze voeding en kleding betaalden we in augustus 13,1 procent meer dan in de maand juli. Dit heeft invloed op ons allemaal en met name de mensen met een laag inkomen krijgen het op dit moment zwaar te verduren.

Bij Timing merken we dit onder andere in de vragen als: “Zou ik een voorschot kunnen krijgen?”. Signalen die bij ons binnenkomen en kunnen duiden op medewerkers die moeite hebben met rondkomen door stijgende kosten. Om flexkrachten hierbij te helpen zijn wij bij Timing een pilot gestart waarbij een geselecteerde groep flexkrachten, die voldeden aan een aantal voorwaarden, de mogelijkheid boden om hun vakantie-uren uit te laten betalen.

Wettelijk minimumloon
Eén van de belangrijkste maatregelen voor verbetering die dan aan bod komt is het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon is daarom niet alleen bij Timing een dagelijks terugkerend onderwerp, ook op de agenda van Prinsjesdag is deze jaarlijks terug te vinden. Het kabinet trekt in de Rijksbegroting voor volgend jaar veel geld uit voor de ondersteuning van de koopkracht en investeert daarmee in het Nederland van de toekomst. 

Het kabinet wil werken meer lonend maken en het bestaansminimum verstevigen. De overheid past het minimum loon elk halfjaar aan, maar door de inflatie komt er een extra verhoging. Op 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 10,15 procent. Over 2023 is de verwachte stijging van het brutominimumloon 12,1 procent ten opzichte van 2022.

Een verhoging die nodig is, maar met deze verhoging en de andere aangekondigde maatregelen kunnen niet alle stijgende kosten worden gecompenseerd.

Timing denkt mee
Iedereen voelt de inflatie duidelijk in de portemonnee en dat geldt ook voor onze flexkrachten. Door de hoge kosten komen steeds meer mensen in de knel en kan men de rekeningen niet altijd meer betalen. Werkgevers komen er vaak te laat achter dat werknemers schulden hebben. Vaak heeft dit met schaamte van de werknemer te maken. Het niet kunnen betalen van hun zorgverzekering of energierekening is niet iets waar ze mee te koop lopen. 

Sinds januari 2022 heeft Timing een samenwerking met Geldfit. Geldfit is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulp Route en zorgt ervoor dat mensen met geldzorgen en instanties elkaar sneller kunnen vinden. In maart dit jaar, in de Week van het Geld, is dit groot gepromoot richting onze flexkrachten. Zo’n 1.300 flexkrachten hebben de website bezocht en zijn er mee aan de slag gegaan. 

Wat kan jij doen?
Nu is het aan ons, in samenwerking met jullie, om deze dienst zichtbaar te houden. Het is belangrijk dat we dit onderwerp proactief bespreekbaar maken. Herken de signalen, ga het gesprek aan en verwijs werknemers naar de website van Geldfit. Hier kunnen zij een (anonieme) test doen over hoe ze er financieel voor staan en krijgen daarna passend advies. 

Bron: CBS/NOS verslag Prinsjesdag/GeldFit