Samen Sterk voor Werk start tweede pilot in Emmen

Image

Menso gaat een unieke samenwerking aan met Timing. Menso werkt in opdracht van de gemeente Emmen en voert wettelijke taken uit in het kader van de Participatiewet. Menso werkt samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeenten om werkzoekenden (vallend onder de Participatiewet) aan het werk te helpen. Timing heeft een uitgebreid netwerk met jaarlijks meer dan 500 vacatures in de regio Emmen en landelijk 40.0000 bemiddelingen per jaar en biedt daardoor volop mogelijkheden om de kandidaten een baan aan te bieden. Timing neemt de verantwoordelijkheid op zich om 75 Emmenaren met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen met Samen Sterk voor Werk.

Op 3 november begint voor 75 (steekproefsgewijs geselecteerde) kandidaten met een bijstandsuitkering het traject met een startbijeenkomst. Behalve intensieve begeleiding krijgen de kandidaten ruimte om te werken aan hun eigen ontwikkeling en er worden volop mogelijkheden geboden om opleidingen te volgen. De bedoeling is dat aan het eind van het project dat een jaar duurt, de kandidaten zijn bemiddeld naar een nieuwe baan.

Wethouder Raymond Wanders (participatie, zorg en inkomen) is zeer optimistisch over deze proef: “Het is belangrijk dat we samenwerken aan het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt van sommige inwoners. Dat kan door mensen de ruimte te bieden voor ontwikkeling en werkgevers te ontzorgen. In die samenwerking van Menso en Timing brengen we dat bij elkaar!”