Inzet AI voor een hogere werktevredenheid en waardevol contact

Image

Timing startte op 1 maart een experiment met een eigen ontworpen vacaturetekstgenerator. Een tool die met behulp van artificial intelligence (AI) vacatureteksten genereert. Die technologie moet ervoor zorgen dat intercedenten meer tijd kunnen besteden aan het onderhouden van relaties met klanten en flexkrachten. ‘Waardevol werk’ zoals Pim van der Hoorn, innovatiemanager bij Timing, het noemt.  

Pim: “We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden die de kern van onze dienstverlening ondersteunen. Hierbij is het voor ons de leuke uitdaging om niet te denken vanuit de techniek maar als uitgangspunt de (werk)situatie van de gebruikers te nemen, om in de problemen of uitdagingen waar zij tegenaan lopen een kans te zien voor een innovatieve oplossing. 

Zo merken we in de praktijk dat intercedenten verhoudingsgewijs veel tijd kwijt zijn aan het schrijven van vacatureteksten. Tijd die intercedenten ook graag willen steken in persoonlijk contact met kandidaten en klanten. In het vinden van een betere balans zagen we een mooie uitdaging. Zo kwamen we op het idee om een tool te maken die het schrijven van vacatureteksten versnelt zodat er meer tijd is voor waardevol contact met klanten en flexkrachten. 

"“De tool moet zorgen voor goed presterende vacatures zodat we meer tijd kunnen investeren in waardevol contact met klanten en flexkrachten. We verwachten dat dit tegelijk ook een hogere werktevredenheid oplevert.”"

Wat doet de AI-vacaturetekst generator?  

De tool genereert snel kwalitatieve vacatureteksten die intercedenten als basistekst kunnen gebruiken. Pim: “Op de kwaliteit van de teksten willen we natuurlijk niet inleveren. Goede vacatureteksten zijn belangrijk voor de online vindbaarheid en conversie (red.: het aantal sollicitaties). Om kwalitatief goede vacatureteksten te genereren hebben we onze kennis van deze teksten – de opbouw en de inhoud - verwerkt in een vraagstelling aan ChatGPT.ChatGPT is een sinds kort gelanceerde tekstgenerator, ontwikkeld door OpenAI, die menselijk aandoende teksten maakt op basis van ingevoerde informatie. 

Hoe werkt het? 

Pim: We hebben software ontworpen die een koppeling vormt tussen ChatGPT en onze eigen programma's. Intercedenten hoeven nu enkel nog in een standaardformulier input te schrijven als functietitel, werklocatie e.d. Die invoer wordt vervolgens automatisch verwerkt in een briefing aan de tekstgenerator. Die briefing is allesbepalend. Wij hebben daarin onze kennis van vacatureteksten verwerkt, en optimaliseren de vraagstelling gedurende het experiment. Zo bewaken we de kwaliteit en houden we zicht op het gebruik. Zo houden we in onze vraagstelling aan ChatGPT rekening met naleving van wet-en regelgeving zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling". 

Nadat je het formulier van de tool hebt ingevoerd ontvang je vrijwel onmiddellijk een e-mail van ons, met daarin een uitgeschreven vacaturetekst. Daarbij vermelden we uiteraard wel nadrukkelijk dat het een basistekst is, die én op onjuistheden gecontroleerd moet worden én enigszins herschreven moet worden om hem nog passender te maken. 

Techniek als geliefde oplossing 

Vaak denkt men dat slimme techniek, zoals het nu veelbesproken ChatGPT het werk van mensen, in dit geval tekstschrijvers, overneemt. Dat maakt het niet altijd tot een geliefde oplossing. Dat je techniek juist ook in kunt zetten om werktevredenheid te verhogen en meer tijd creëert voor waardevol contact, dat is nog een onderbelicht gebied. We hopen hiermee de toon te zetten en anderen te inspireren.