Huidige arbeidsmarkt vraagt om maximale wendbaarheid 

Demografische veranderingen, technologische voortuitgang, steeds sneller wisselende wetgeving, allemaal zaken die impact hebben op de arbeidsmarkt en veel van bedrijven vraagt. Timing speelt hierop in door te investeren in een nieuw ERP systeem. 

Image

Maximale kwaliteit en wendbaarheid 

Het huidige ERP systeem wordt ingeruild voor nieuwe, betere systemen. Timing gaat van een multifunctionele 'Alles-in-één' oplossing naar specifieke software voor de frontoffice, de backoffice en finance. Een combinatie die een nieuwe systeemervaring biedt gebaseerd op bewezen software. Hiermee wordt het hele proces nog beter gestroomlijnd. Van werving en plaatsing tot verloning en facturering. Door met specialistische partners samen de keten te verzorgen, verzekert Timing zich van kwaliteit en maximale wendbaarheid zodat veel beter op de steeds veranderende situatie in de arbeidsmarkt kan worden ingespeeld. En dat komt ten goede van alle klanten en flexkrachten.  

 

Dienstverlening van Timing naar een hoger niveau 

Met de nieuwe systemen kan Timing klanten nog sneller van dienst zijn. Denk aan snellere en betere matches doordat het nieuwe systeem de juiste match als centraal vertrekpunt neemt.  Concreet gaat het systeem ons helpen om de best passende kandidaat op jullie vacatures te selecteren, waarmee de kans op succesvolle plaatsingen aanzienlijk toeneemt. Daarmee bieden de nieuwe systemen meer gebruiksgemak.   

 

Gefaseerd overstappen 

Vanaf 3 juni stapt Timing gefaseerd over naar de nieuwe systemen. Zeker is dat hiermee stapsgewijs een aantal zaken gaan veranderen. Uiteraard ontvangen alle klanten tijdig de informatie over de veranderingen. Eind juni is Timing volledig overgestapt naar de nieuwe systemen. Een stap die de samenwerking met flexkrachten en klanten zeker gaat versterken.