Facility Services Timing gaat strijd aan met CO2-uitstoot

Image

Resultaten op een rij

Vanuit Facility Services wordt ieder jaar gekeken naar het verder terugdringen van de CO2-uitstoot, wat we jaarlijks in kaart brengen. In 2016 waren er flink wat ontwikkelingen die direct invloed hadden op deze uitstoot. Daarnaast ontwikkelden we een nieuw mobiliteitsbeleid en namen we deel aan de Duurzame Klant Award van onze leverancier Lyreco.

 

Terugdringen CO2-uitstoot

De focus bij het verder terugdringen van de CO2-uitstoot lag op de grootste ‘vervuilers’: het wagenpark en de huisvesting. In 2016 startten we met het doorvoeren van grote veranderingen omtrent huisvesting. Het volledige huisvestingsbeleid werd heroverwogen en we maakten een start met een volledig nieuwe inrichting. Daarbij werden bestaande locaties gesloten en samengevoegd met andere locaties. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het efficiënter werken, het bundelen van krachten en het reduceren van kosten. Natuurlijk kunnen we op deze manier ook de CO2-uitstoot flink reduceren. In 2017 is het nieuwe huisvestingsbeleid verder doorgezet, wat betekent dat er opnieuw locaties zijn gesloten en samengevoegd. Wat een positief effect heeft op de CO2-uitstoot.

De uitstoot van CO2 door het wagenpark en door het gebruik van gas is in absolute zin gestegen in 2016, maar dat is goed verklaarbaar gezien de stijging van 6,5% in het aantal vaste medewerkers.

Image

Verantwoording cijfers CO2-uitstoot in 2016

 • AUTO – De CO2-uitstoot door het wagenpark is flink gestegen in 2016. De oorzaak hiervan is een stijging van bijna 30% in het aantal auto’s. Deze stijging werd gedeeltelijk veroorzaakt door de groei van het aantal medewerkers, maar ook door een verandering in de sales structuur waarvoor meer auto’s zijn ingezet.
 • ELEKTRICITEIT – Het verbruik van elektra is in 2016 afgenomen. Timing breed is er 946.705 kWh aan elektra verbruikt, ten opzichte van 1.500.242 kWh in 2015. Dit betekent een daling van 6%.
 • GAS – Het gasverbruik nam af in 2016. We verbruikten 110.883 m3 aan gas, ten opzichte van 115.348 m3 in 2015. Dit betekent een daling van 4%.
 • AFVAL – De CO2-uitstoot door afvalverwerking lijkt significant gestegen. Dit geeft echter een vertekend beeld. De afvalverwerker leverde een onduidelijke reportage aan, maar wist wel aan te geven dat er weinig verschil is in de hoeveelheid afval ten opzichte van 2015.
 • PAPIER – De CO2-uitstoot door de inkoop van (brief)papier, enveloppen en overig drukwerk is afgenomen. Dit komt onder andere door de verdere digitalisering van werkprocessen.
 • WATER – Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de CO2-uitstoot door het gebruik van water. Voor een aantal locaties is de eindafrekening nog niet ontvangen.

Nieuw mobiliteitsbeleid

In 2016 bogen we ons over de inrichting en uitvoering van een nieuwe mobiliteitsregeling voor medewerkers. Een nieuwe regeling is nodig om het reizen voor medewerkers slimmer te organiseren. Het gaat hierbij om het woon-werkverkeer en het zakelijk reizen naar klanten of prospects. Om te toetsen of het nieuwe beleid daadwerkelijk voldoet aan de verwachtingen, is er in maart 2017 gestart met een pilot. Binnen de pilot voor het nieuwe beleid wordt onder andere gebruikgemaakt van de NS Business Card, waarmee het reizen met het OV opnieuw wordt gestimuleerd. Medewerkers kunnen gratis reizen met de trein, tram, bus en metro. Ook kunnen zij profiteren van de OV Fiets of Green Weels.

 

Deelname Duurzame Klant Award

In 2016 deed Timing mee aan de Duurzame Klant Award, georganiseerd door leverancier Lyreco met als doel de impact op het milieu te verkleinen. We werden beoordeeld op vijf speerpunten:

 1. Aantal aangeschafte groene producten;
 2. Percentage online bestellingen;
 3. Bestelgedrag (worden bestellingen zo veel mogelijk opgespaard?);
 4. Aantal retouren;
 5. Ophaaldienst voor lege toners en cartridges.

We scoorden met name goed op de punten twee, drie en vier. Aan speerpunt vijf konden we helaas niet voldoen, omdat we binnen Timing al werken met een eigen milieuvriendelijke wijze van het afvoeren van lege cartridges. In 2017 hebben we meer focus gelegd op de aanschaf van groene producten.