Een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt, hoe doen we dat?

Image

We staan in Nederland voor grote uitdagingen wat de arbeidsmarkt betreft. De groei van de beroepsbevolking stagneert: van een jaarlijkse toename van het aantal werkenden met 76.000, zakt de groei tot nul in 2040 (SCP). Dit heeft directe maatschappelijke gevolgen. Wat kunnen we doen?

Denk bij maatschappelijk gevolgen van de arbeidskrapte bijvoorbeeld aan zorg en onderwijs. Een personeelstekort in deze sector heeft gevolgen voor de volksgezondheid, het onderwijs en kansengelijkheid. En een tekort aan technisch personeel om de energietransitie te realiseren, heeft gevolgen voor het klimaat. Om het tij te keren zet de overheid in op een hogere arbeidsparticipatie.

Visie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Maar dat heeft zijn grenzen zegt SCP directeur Karen van Oudenhoven in een interview met de ABU. ‘De mens is meer dan een werknemer alleen. Er zit maar 24 uur in een dag en je kunt niet van mensen vragen om als mantelzorger de druk op de zorg te verminderen en ook verwachten dat ze meer uren gaan werken. We moeten ons dus tevens de vraag stellen hoe het werk anders kan worden ingericht.’

‘Vanuit de unieke positie en competentie die de uitzendbranche heeft, ligt er een enorme kans om de goede dingen te doen voor de samenleving. Uitzendorganisaties kunnen werkgevers helpen meer te focussen op en werk te zoeken passend bij de talenten van praktisch geschoolden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Hoe doet Timing dat nu?

Dat is precies wat Timing al ruim 25 jaar doet. Samen met partijen als UWV, gemeenten en opleidingsinstanties werkt Timing aan een inclusieve arbeidsmarkt. “We creëren actief kansen voor diegenen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. We zetten ons actief in voor duurzame inzetbaarheid om o.a. de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en bieden extra hulp en ondersteuning bijvoorbeeld bij geldschulden. Zo werken we samen met deurwaarders. Zij wijzen in hun contact met schuldenaren op onze hulp. Wij zoeken niet alleen naar passend werk, maar bieden ook gratis budgetcoaching aan. Loopbaanadvies en om- en bijscholing tot bijvoorbeeld chauffeur of operator behoren ook tot de mogelijkheden.

(tekst gaat verder onder de foto)

"Een uitzend- of payrollorganisatie heeft de verplichting om iemand aan ander werk te helpen als dat werk toch onverhoopt ophoudt. Dat noem ik nog eens baanzekerheid."

Paul Haarhuis, CCO Timing
Image

Advies aan het kabinet

‘Laten we focussen op de vraag hoe we voor iedereen werk gaan realiseren.’ Zegt Paul Haarhuis, CCO van Timing.  ‘De aanpak van het kabinet nu is er een van zoveel complexe- wetten en regels, dat het zijn doel voorbijschiet. Waar nu grote focus ligt op de contractvorm, moet juist werk centraal staan. Ik zou graag zien dat het kabinet een doorwrochte visie op de arbeidsmarkt ontwikkelt. En hierbij goed kijkt naar wat er op de arbeidsmarkt gebeurt en wat er nodig is om in tijden van structurele krapte zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. En koester daarbij vooral de toegevoegde waarde die uitzenden en payrolling voor onze arbeidsmarkt hebben. Een uitzend- of payrollorganisatie heeft de verplichting om iemand aan ander werk te helpen als dat werk toch onverhoopt ophoudt. Dat noem ik nog eens baanzekerheid.’

Lees hier meer over hoe we werken aan een betere toekomst voor iedereen: