Invoering van het wettelijk minimumuurloon in 2024: wat werkgevers moeten weten.

Image

De nieuwe regelgeving rondom het wettelijk minimumloon is bekend en de komende maanden gaat er veel veranderen. Het minimumloon is een belangrijk onderwerp dat twee keer per jaar wordt herzien: op 1 januari en 1 juli. In 2024 staan er echter grote wijzigingen gepland die van invloed zijn op het minimumloon.

We nemen je mee in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen daarvan. 

Minimummaandloon wijzigt in minimumuurloon 

Vanaf 1 januari 2024 ben je als werkgever volgens de wet verplicht om medewerkers per uur minimaal het minimumloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Voor medewerkers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023. Hier vind je het minimumjeugdloon en overige bedragen

Hetzelfde minimumloon per uur bij alle bedrijven en sectoren 

De invoering van het minimumuurloon zal de manier waarop het minimumloon wordt berekend wijzigen. Deze wijziging heeft als doel een eerlijker en transparanter beloningssysteem te creëren. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon geldt voor medewerkers in alle bedrijven en sectoren hetzelfde minimumloon. Hiermee wil de overheid bewerkstelligen dat iedereen, ongeacht de duur van de werkweek, hetzelfde salaris verdient. Dat kan betekenen dat je medewerkers met een standaard werkweek van meer dan 36 uur (bijvoorbeeld 38 of 40 uur) meer moet gaan betalen. 

Dit betekent in de praktijk 

Sinds 1 juli 2023 bedraagt het minimumloon € 1.995,- per maand. Afhankelijk van de duur van een werkweek, zijn de minimum uurlonen dus verschillend:   

  • € 12,79 bij een werkweek van 36 uur   
  • € 12,12 bij een werkweek van 38 uur   
  • € 11,51 bij een werkweek van 40 uur   

Een medewerker met een werkweek van 40 uur verdiende dus minder per uur, dan iemand met een werkweek van 36 uur bij een gelijk minimum maandloon. Per 1 januari 2024 komt er dus een wettelijk minimumloon gebaseerd per uur (€ 13,27 per uur) en niet meer per maand. Dat betekent dat alle medewerkers met een minimumloon hetzelfde uurloon krijgen. Werkt iemand 40 uur per week? Dan verdient hij of zij hetzelfde per uur als een medewerker met een 36-urige werkweek.  

De invoering van het minimumuurloon kan vragen om aanpassingen van salarisadministraties, arbeidscontracten en cao’s. Het kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 helpt werkgevers, salarisadministrateurs en cao-partijen op weg bij de voorbereidingen op de invoering van het wettelijk minimumuurloon.

Stijging loonkosten per 1 januari 2024 

Voor het minimumuurloon wordt er gekeken naar het huidige minimumuurloon van een 36-urige werkweek. Dat betekent dat medewerkers met een 38- of 40-urige werkweek meer gaan verdienen. Zij krijgen namelijk het uurloon van een 36-urige werkweek. Dat betekent voor bedrijven en sectoren met een 40-urige werkweek de hoogste loonkostenstijging. De verwachting is dat door de nieuwe wet medewerkers met een 38-urig contract er ongeveer 5% op vooruit gaan. Medewerkers met een 40-urig contract ontvangen naar verwachting 10% meer loon.  

De invoering van het minimumuurloon betekent in veel gevallen dat afspraken in CAO’s en arbeidscontracten aangepast moeten worden om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. Het vraagt in veel gevallen ook om aanpassing van salarisadministratie-systemen.  

Veelgestelde vragen 

Om meer duidelijk te geven over het nieuwe minimumuurloon heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een speciaal kennisdocument opgesteld.