De volgende stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot

Image

Resultaten op een rij

Net als voorgaande jaren werkten we ook in 2017 aan het verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarbij lag ook nu de focus op de grootste vervuilers: wagenpark en huisvesting. En dat terugdringen, dat deden we met resultaat!

Huisvesting

In 2016 werd er gestart met het doorvoeren van veranderingen in het huisvestingsbeleid. In 2017 zijn hierin grote stappen gezet, waardoor er flinke veranderingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn er diverse locaties gesloten en samengevoegd en is er op veel locaties gekozen voor het vestigen binnen bedrijfsverzamelpanden. Hierdoor heeft Timing het gas-, water- en elektragebruik flink kunnen reduceren.

Image

Verantwoording cijfers

 • AUTO’S 
  De CO2-uitstoot van ons wagenpark is flink gestegen. De oorzaak hiervan is de wijziging van de organisatiestructuur, waardoor er meer auto’s ingezet worden. Daarnaast is het aantal medewerkers gestegen.
 • ELEKTRA 
  Het verbruik van elektra is in 2017 aanzienlijk afgenomen. Daarin laat Timing een daling zien van 18%. De reden hiervoor is dat er meerdere locaties gesloten zijn en er meer gecentraliseerd wordt gewerkt.
 • GAS 
  Het gasverbruik is sterk gedaald, met maar liefst 45%. Dit is ontstaan door het aantal gesloten locaties door het hele land.
 • AFVAL 
  De uitstoot door afvalverwerking is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De meeste locaties lieten een daling in de hoeveelheid afval zien. Dit heeft wederom te maken met de sluiting van diverse locaties, waardoor er minder afval ingezameld is. Voorheen bleek het lastig om de daadwerkelijke uitstoot door afval vast te stellen. Inmiddels werkt onze leverancier met een portal waarin deze gegevens concreet af te lezen zijn.
 • PAPIER 
  De CO2-uitstoot door het gebruik van (brief)papier, enveloppen en overig drukwerk is afgenomen. Eén van de belangrijkste redenen is het verder digitaliseren van de werkprocessen.
 • WATER 
  Op basis van beschikbare gegevens en aan de hand van schattingen op basis van het verbruik van voorgaande jaren, kunnen we stellen dat het verbruik licht gedaald is. Dit vanwege de sluiting van diverse locaties.