Anticiperen op de huidige arbeidsmarkt

Image

Het CPB voorspelt dat het werkloosheidspercentage komend jaar gaat stijgen. De vraag is of dat dan voor de nodige ‘ruimte’ op de arbeidsmarkt gaat zorgen. Wij schatten in dat de concurrentie op de arbeidsmarkt groot zal blijven. Desondanks zien wij kansen. Zelf nemen we daartoe gerichte stappen. Nodig? Ja, want ook volgend jaar zal de economie volgens de verwachtingen van het Centraal Planbureau blijven groeien. Graag nemen wij je mee in de laatste cijfers en onze zienswijze rondom de arbeidsmarkt.

Niet alleen kijken naar werkloosheidcijfers
Het werkloosheidspercentage is vaak een vertrouwde graadmeter voor de vindbaarheid van personeel. Immers, hoe hoger het aanbod van werkzoekenden hoe gemakkelijker er als werkgever aan personeel gekomen kan worden. Door veel werkgevers wordt het huidige jaar als ‘veel krapper’ ervaren in vergelijking met de periode vóór Corona. En dat terwijl we momenteel met een iets hoger werkloosheidscijfer (3,1%) te maken hebben dan ervóór (2,9% in feb 2020). De oorzaak van personeelstekorten blijkt momenteel dan ook meer uit een andere parameter: de arbeidsmarktspanning.

Bron afbeelding: CBS

Image

Arbeidsmarktspanning
Onze doelgroep heeft nu meer keuze in werk dan ooit tevoren. Sterker nog, het aantal vacatures is voor het eerst sinds de start van de meting in 2011 hoger dan het aantal werkzoekenden; op elke 100 werkzoekenden zijn er 106 vacatures. Dat was vóór Corona wel anders; toen waren er minder vacatures dan werkzoekenden en dus een lagere arbeidsmarktspanning. Wie begrijpt hoe de overdaad aan vacatures van invloed is op het gedrag en sentiment van zijn doelgroep, heeft kans om de ‘war for talent’ te winnen.

Zélf nemen wij ook stappen. Dit jaar verhoogden we bijvoorbeeld de instroomsalarissen van onze Intercedenten om onze eigen bezetting op peil houden. Intercedenten zijn belangrijke keyfunctionarissen voor ons en populaire kandidaten voor (de vele) recruiter-functies die in NL openstaan. Richting onze flexkrachten bieden we langere contracten met méér urengaranties om hen succesvoller te kunnen werven, binden en behouden. Dit doen we met een concrete en ijzersterke belofte die we dit najaar breed uitmeten in een grote (media)campagne: ‘Altijd werk. Altijd!’

Bron afbeelding: CBS

Image

Verwachtingen
Hoewel het CPB in haar laatste ramingen verwacht dat het werkloosheidspercentage in 2022 weer wat gaat oplopen, zijn voorspellingen hieromtrent moeilijker dan ooit te maken. De voorspellingen die men voor 2021 had zijn achteraf ook lager uitgekomen. 2021 wees bovendien reeds uit dat het werkloosheidspercentage op zichzelf niet altijd een accurate graadmeter is voor de vindbaarheid van personeel. De vraag is vooral of het aantal vacatures ook zal gaan afnemen en of die afname groot genoeg zal zijn. Bij de huidige 3,1% werkloosheid staan er immers ook nog steeds ruim 330.000 (Q2 2021) vacatures open in Nederland!

De groei van de economie zet ook volgend jaar naar alle verwachtingen door en het is aannemelijk dat het aantal vacatures daardoor op peil zal blijven. Op dit moment vindt er bij Timing daarom reeds een uitrol plaats van enkele projecten die volledig in het teken staan van ‘flexkrachtmanagement’ en het verkrijgen van ‘continue feedback’ van onze flexkrachten. Zo zijn we in staat om de vraag naar flexkrachten blijvend te vertalen naar een concurrerend en passend aanbod van werk. Ook aan onze klanten geven wij het advies om áctief te blijven inzetten op een aantrekkelijk aanbod voor flexkrachten. Dat omvat thema’s als salariëring, sfeer en waardering, alsmede zekerheid van werk.

Bron afbeelding: CBS

Image