Aantal openstaande vacatures gestegen naar nieuw record

Image

De nieuwe cijfers liegen er niet om. De arbeidsmarkt blijft krimpen en ook in het eerste kwartaal van 2022 zien we dit terug. Dit is het resultaat van een aanhoudende groei in aantal vacatures en een verdere daling van het aantal werklozen.

Het aantal openstaande vacatures is gestegen naar een nieuw record. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft berekend dat in het eerste kwartaal van 2022 er 133 vacatures open stonden tegenover 100 werklozen. Dit was is het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures ten opzichte van 100 werklozen 

 

Image

Bron: CBS

Werkloosheidcijfers behalen recordhoogte 
In het eerste kwartaal van 2022 zien we een verdere daling van de werkloosheid. In maart was het werkloosheidspercentage 3,5% van de beroepsbevolking.  Dat staat gelijk aan 338 duizend werklozen. Sinds de metingen vanaf 2003 is het werkloosheidspercentage nog nooit zo laag geweest.  

Image

Bron: CBS

Met name arbeidsparticipatie onder jongeren toegenomen 
Naast het werkloosheidspercentage geeft ook de netto arbeidsparticipatie een duidelijk overzicht van de arbeidsmarkt op dit moment. Hiermee wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. Opvallend is dat de participatie onder jongeren vooral is toegenomen. Daarnaast is het opvallend dat vrouwen (74,3%), alléén in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar, meer werken dan mannen (73,4%). 

Image

Bron: CBS

Onbenut arbeidspotentieel verder afgenomen 
Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel.  In het eerste kwartaal van 2022 bestond het arbeidspotentieel uit 1,1 miljoen mensen, dit is 75 duizend minder dan het kwartaal ervoor. Ook mensen die deeltijd werken behoren tot deze groep. In het eerste kwartaal van 2022 werkten 4,5 miljoen mensen deeltijd. Van deze deeltijdwerkers hebben 491 duizend mensen aangeven dat zij meer uren zouden willen werken.  

Ontwikkelingen en kansen volgens Timing 
De verwachting is dat het krapper worden van de arbeidsmarkt niet op korte termijn verandert. Naast deze arbeidsmarktontwikkelingen staan ook onderwerpen als het verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexibele medewerkers ook bij de politiek hoog op de agenda. Naast deze uitdagingen zien wij ook kansen om in te spelen op de ontwikkelingen in de politiek en de arbeidsmarkt, zoals:  

  • Het is van belang om onbenut arbeidspotentieel binnen de organisatie in beeld te brengen en in te zetten.  
  • Door bestaande medewerkers op te leiden en om te scholen zorg je voor een snellere invulling van moeilijk vervulbare vacatures en daarnaast voor binding en behoud van medewerkers. 
  • Het pro-actief aanbieden van meer contracturen en/of langere contractduur. Dit zorgt enerzijds voor meer mankracht en anderzijds voor meer zekerheid voor medewerkers.   

In de huidige arbeidsmarkt is het, als werkgever, belangrijk om dat te bieden waar medewerkers naar op zoek zijn in een werkgever en in een baan. De uitdaging én de kans zit hem in het opvallen en onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers. De werknemer heeft het in de huidige arbeidsmarkt voor het kiezen. Timing denkt hierin graag met je mee; neem dan ook gerust contact op met jouw contactpersoon binnen Timing om hierover te sparren.