Timing als partner in sociaal ondernemen

Naast onze interne bevlogenheid en intrinsieke motivatie om allerlei doelgroepen aan een baan te helpen, ondersteunen we ook graag werkgevers hierbij. Denk aan het meedenken en invullen van SROI-verplichtingen.

Image

Ieder jaar wordt minstens 30% van ons flexwerk gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben de kennis en expertise in huis om doelgroepen te benaderen en goed te begeleiden naar werk dat passend is en perspectief biedt voor de toekomst.

Voordelen voor werkgevers

Het inzetten van flexkrachten vanuit verschillende doelgroepen geeft je als werkgever de kans om invulling te geven aan het MVO-beleid. Daarnaast zijn er natuurlijk meer voordelen:

  • Door op een maatschappelijk verantwoorde manier te werven, is het aanbod groter en kunnen er meer of sneller vacatures worden ingevuld. Een goede waarborging van het bedrijfsproces dus.
  • Door de inzet van doelgroep-kandidaten voldoe je aan de Wet banenafspraak. De banenafspraak omvat onder andere een quotumregeling. De quotumregeling is in het leven geroepen om het werken met mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren.
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gemotiveerd om te werken en blijken, wanneer hen de kans wordt geboden, vaak loyale werknemers te zijn.
  • Er zijn allerlei financiële- en praktische ondersteuningsmogelijkheden die het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijk maakt. Zoals loondispensatie, loonkostensubsidie, loonkostenvoordeel en jobcoaching of werkplekaanpassingen.

Benieuwd naar de successen in de praktijk? Bekijk de volgende succesverhalen:

Michelle werkt ondanks Wajong-indicatie met veel plezier bij Bleckmann
Liesbeth was niet te oud voor bron- en contactonderzoek
Lolo leerde in sneltreinvaart de taal bij Brocacef
Timing en Bleckmann winnen prijs meest maatschappelijke werkgever

 

Margriet Spijker, CEO Timing:

"De toegevoegde waarde van onze branche is dat we uitgaan van competenties en kwaliteiten en kijken naar wat iemand wél kan. In veel doelgroepen wordt nog te weinig energie gestoken. Voor Timing is bijvoorbeeld leeftijd of een beperking geen belemmering. Vaak kun je geen betere kandidaat vinden: juist deze mensen zijn gemotiveerd en betrouwbaar. We zien het als onze taak om deze doelgroep op een duurzame manier aan het werk te krijgen."

Image