Een persoonsgegeven is een gegeven dat van jou is en naar jou als persoon te herleiden is. Denk hierbij aan, naam, adres, woonplaats maar ook jouw BSN nummer. Gegevens van organisaties zijn geen persoonsgegevens. Wil je meer weten over wat precies persoonsgegevens zijn? Kijk dan op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Andere handige begrippen

Betrokkene: De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt, lees jij.

Verwerker: De persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van en uitsluitend ten behoeve van een andere persoon of organisatie.

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of organisatie die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, in dit geval Timing.

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of (een direct of indirect) identificeerbare natuurlijke persoon.

Bijzondere persoonsgegevens: gegevens die betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking omvat alles wat met een persoonsgegeven wordt ‘gedaan’, al dan niet geautomatiseerd. Je kunt hierbij denken aan vastleggen, bewaren, raadplegen, opvragen, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, doorgifte en vernietigen.

Autoriteit Persoonsgegevens: de autoriteit die (in Nederland) de taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens en naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens.

Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee jij door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van jouw persoonsgegevens aanvaardt. Toestemming zal vaak via een geautomatiseerde opt-in (vinkje) worden gegeven.