Timing verwerkt jouw persoonsgegevens voor onderstaande doelen, daarbij is onderscheid gemaakt tussen alle website bezoekers, flexkrachten / werkzoekenden en opdrachtgevers / werkgevers:

 

Voor alle website bezoekers

Wat

Doelen

Wettelijke Grondslag

Online Toestemmingen

We houden jouw privacy instellingen bij (toestemmingen die jij ons verstrekt) zodat wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen.

Toestemming

Anonieme Web Analyse

We gebruiken anonieme website statistieken voor analyse zodat we de werking van de website kunnen controleren en optimaliseren. 

-

Voor flexkrachten / werkzoekenden

Wat

Doelen

Wettelijke Grondslag

Google Analytics Flexkrachten

Met jouw toestemming gebruiken wij jouw surfgedrag en demografische gegevens, zoals verzameld door Google, voor analyse van de werking van de website zodat we het sollicitatieproces doorlopend kunnen verbeteren. 

Toestemming

Aangeraden vacatures en tips voor werkzoekenden

Met jouw toestemming gebruiken wij jouw opgebouwde interesse en profiel (op basis van jouw surfgedrag op Timing.nl) om jou relevante vacatures en tips te tonen op Timing.nl.

Overeenkomst

Persoonlijke Vacature en Werk gerelateerde Advertenties

Met jouw toestemming gebruiken wij cookies en/of jouw e-mailadres en opgebouwde interesses (op basis van jouw surfgedrag) om jou en anderen vacatures en tips buiten Timing.nl te tonen.

Overeenkomst

     

Mijn Timing Profiel

Wanneer jij je inschrijft bij Timing, dan gebruiken wij jouw Timing profielgegevens zodat wij jou sneller kunnen matchen met een vacature die past bij jouw profiel.

Overeenkomst

     

Voor opdrachtgevers / werkgevers

Wat

Doelen

Wettelijke Grondslag

Google Analytics Opdrachtgevers

Met jouw toestemming gebruiken wij jouw surfgedrag en demografische gegevens, zoals verzameld door google, voor analyse van de werking van de website zodat we het matchingsproces doorlopend kunnen verbeteren.

Toestemming

Aangeraden flexprofielen

Met jouw toestemming gebruiken wij jouw opgebouwde interesse en profiel (op basis van jouw surfgedrag op Timing.nl) om jou relevante profielen en tips te tonen op Timing.nl.

Overeenkomst

Persoonlijke Opdrachtgevers Advertenties

Met jouw toestemming gebruiken wij cookies en/of jouw e-mailadres en opgebouwde interesses (op basis van jouw surfgedrag) om jou en anderen aangeraden profielen en tips buiten Timing.nl te tonen.

Overeenkomst

Innographic

Wanneer jij je hebt aangemeld voor Innographic, dan gebruiken wij jouw e-mailadres om jou periodiek branche ontwikkelingen en innovaties van Timing te mailen, zodat wij de zakelijke relatie met jou kunnen opbouwen en/of onderhouden.

Overeenkomst

Grondslagen

Timing verwerkt persoonsgegevens op één van de volgende limitatieve grondslagen:

Toestemming: Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor de specifieke verwerking (inclusief het doel daarvan).
Wanneer toestemming wordt gevraagd voor verwerking of een ander doel (opt in) zal Timing dat documenteren, zodat zo nodig kan worden aangetoond dat toestemming is gegeven. Jij hebt het recht toestemming te allen tijde in te trekken, dat tast de rechtmatigheid van de verwerking van vóór de intrekking niet aan. Timing draagt er zorg voor dat toestemming net zo eenvoudig kan worden ingetrokken als gegeven.

Overeenkomst: Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of voor handelingen die op verzoek van jou worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting: Om te kunnen voldoen aan de wet, moeten wij persoonsgegevens verwerken.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking van persoonsgegevens vind plaats voor gerechtvaardigd belang van Timing of een derde, tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden voorgaan.