Korona wirusu aktualizacja

Za pośrednictwem niniejszego e-maila przekazujemy Ci informację o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u jednego z Twoich kolegów.

W razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem GGD [Gminna Służba Zdrowia] przejmuje nadzór i wdraża standardowy protokół działań. Pierwszym krokiem jest analiza kontaktów, by ustalić, z kim osoba zarażona miała kontakt w dniach poprzedzających wykonanie badania, które dało wynik pozytywny. Jest to ważne, by określić możliwość rozprzestrzenienia się wirusa.

GGD może skontaktować się ze wszystkimi osobami, z którymi zarażony kontaktował się w okresie zakaźności. Jej przedstawiciele mogą więc skontaktować się także z Tobą.

Ważne: jeżeli GGD nie skontaktuje się z Tobą osobiście, oznacza to, że nie należysz do grupy ryzyka.

W najbliższych dwóch tygodniach zwracaj szczególną uwagę na swój stan zdrowia. Jest to bowiem okres inkubacji koronawirusa. GGD skontaktowała się z Tobą osobiście w ramach analizy kontaktów i pojawiły się u Ciebie objawy choroby? Niezwłocznie skontaktuj się z GGD. Nie kontaktowano się z Tobą osobiście, lecz wystąpiły u Ciebie objawy? Skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym.

Objawy
Objawy zakażenia koronawirusem przypominają objawy grypy. U większości osób występują poniższe dolegliwości. Zwracaj na nie w nadchodzącym czasie szczególną uwagę.

 • Suchy kaszel
 • Gorączka (temperatura ciała przekraczająca 38 stopni Celsjusza)
 • Duszności
 • Ból gardła

Uwaga: Jeżeli występują u Ciebie te dolegliwości, nie oznacza to automatycznie, iż również doszło u Ciebie do zakażenia.

Higiena
Bardzo ważne jest prawidłowe przestrzeganie zasad higieny. W ten sposób wspólnie dbamy o to, by wirus pozostał w miarę możliwości pod kontrolą. Zatem:

 • Regularnie myj ręce przy użyciu mydła antybakteryjnego.
 • Kaszl i kichaj w zgięcie łokcia.
 • Korzystaj z papierowych chusteczek higienicznych.
 • Jak najrzadziej dotykaj ust, nosa i oczu.
 • Regularnie dezynfekuj klamki.
 • Wietrz swoje miejsce pracy.
 • Unikaj kontaktu z osobami, u których występują objawy grypy.
 • Zachowuj dystans co najmniej 1,5 metra od innych osób.

Masz pytania?
W razie pytań skontaktuj się ze swoją osobą do kontaktu z Timing lub Persoonality. Nie wiesz, kto nią jest? Skontaktuj się z jedną z naszych filii w swojej okolicy.