Korona wirusie

O korona wirusie słyszy się często w wiadomościach. Informacje na ten temat są bardzo obszerne. Zauważamy również, że czasami prowadzi to do niepotrzebnej paniki. Ważne jest abyś został dobrze poinformowany. Timing śledzi informacje z RIVM i GGD, które przedstawiamy poniżej.

Co się dzieje?
Może ty lub ktoś z twojej okolicy wrócił z kraju lub obszaru, w którym występuje korona wirus. Na szczęście dla większości ludzi nie dzieje się nic złego. Szczególnie ważne jest zachowanie czujności, ale przede wszystkim upewnijmy się, że zachowujemy trzeźwość i ponownie oceniamy każdą sytuację. Jeśli wróciłeś z obszaru ryzyka i nie jesteś chory możesz po prostu iść do pracy. Ważne jest jednak, aby poinformować nas jeśli przebywałeś w obszarze ryzyka, abyśmy mogli natychmiast rozpoznać ewentualne objawy.

Czy mogę pracować?
Tak, możesz. Jeśli nie jesteś chory, nie stanowisz zagrożenia dla środowiska, więc nie możesz nikogo zarazić. To są holenderskie zasady.

Co jeśli zachorujesz?
Nie możesz iść do pracy jeśli masz gorączkę, kaszel lub duszności.  Bądź jeśli ktoś z twojego otoczenia  przebywał w obszarze zwiększonego ryzyka zachorowania. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji musisz zadzwonić do lekarza. Lekarz podejmie stosowne kroki.

Zgłoś również chorobę oddziałowi Timing i klientowi oraz poinformuj go o tym, że jesteś chory. Poinformuj, że przebywałeś w obszarze ryzyka lub miałeś kontakt z osobą w twoim otoczeniu, która była w strefie ryzyka lub już udowodniono, że jest zarażona.

Kiedy wrócisz do pracy w razie choroby?
Zgłaszasz się do pracy tylko wtedy, gdy masz pozwolenie od lekarza/GGD na ponowne wyjście na zewnątrz. Nie możesz pojawić się w pracy bez tego pozwolenia.

Co możesz zrobić sam w kontekście zapobiegania?
Ważne jest, aby zwracać uwagę na dobrą higienę dłoni i kaszel. W ten sposób zapobiegasz wszelkim chorobom. Należy:

  • myć ręce mydłem
  • kichać / kaszleć w stronę łokcia
  • zapobiegać kontaktom z ludźmi, którzy mają grypę
  • jak najmniej dotykać ust, nosa lub oczu
  • regularnie czyścić przedmioty, takie jak klamki do drzwi
  • wietrzyć swoje miejsce pracy
  • używać chusteczek papierowych

Co dalej?
Śledzimy sytuację korona wirusa. Poinformujemy Cię jeśli będą wymagane dodatkowe środki.