Coronavirus

Het coronavirus is veel in het nieuws. De informatie hierover is heel uitgebreid. We merken ook dat het her en der tot onnodige paniek leidt. Vandaar dat we het belangrijk vinden om je duidelijk te informeren. Timing volgt hierbij de informatie van het RIVM en de GGD. Hieronder geven we je informatie.  

Wat is er aan de hand?
Misschien kom je zelf, of iemand uit jouw omgeving, terug uit een land of een gebied waar het coronavirus heerst. Bij het merendeel van de mensen is er gelukkig niets aan de hand. Het is bijzonder belangrijk om alert te zijn, maar laten we vooral met elkaar zorgen dat we nuchter blijven en iedere situatie opnieuw beoordelen. Kom je uit een risicogebied en ben je niet ziek, dan kun je gewoon aan het werk. Wel is het belangrijk dat je ons op de hoogte brengt als je in een risicogebied bent geweest, zodat we bij mogelijke klachten direct kunnen schakelen.

Mag ik aan het werk?
Ja, dat mag. Als je niet ziek bent, ben je geen risico voor je omgeving en is het virus ook niet overdraagbaar. Je kunt dus gewoon naar het werk gaan. Dit is Nederlands beleid.

Wat als je ziek wordt?
Als je koorts, hoest- of benauwdheidsklachten hebt én je komt zelf, of iemand uit je omgeving, uit een gebied waar het coronavirus heerst, mag je niet naar het werk.  

Je moet dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden.

Meld je tevens ziek bij de vestiging en opdrachtgever en informeer hem/haar over het feit dat je ziek bent. Informeer dat je in een risicogebied bent geweest of in contact bent geweest met iemand in je naaste omgeving die in een risicogebied is geweest of reeds bewezen besmet is.

Wanneer weer aan het werk bij ziekte?
Je meldt je pas hersteld voor werk wanneer je een verklaring hebt van de huisarts/GGD om weer buitenshuis te gaan. Zonder deze toestemming mag je niet op het werk verschijnen.

Wat kun je zelf doen in het kader van preventie?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes. Dit doe je door:

  • handen te wassen met zeep
  • te niezen/hoesten in de elleboog
  • te voorkomen dat je contact hebt met mensen die griep hebben
  • zo min mogelijk mond, neus of ogen aan te raken
  • voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon te maken
  • je werkplek te ventileren
  • papieren zakdoekjes te gebruiken

Hoe verder?
Wij houden de situatie omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten en houden je op de hoogte. Als er aanvullende maatregelen nodig zijn, informeren wij je daarover.