Afbeelding GGN website.png

Waar denk je aan bij een deurwaarder? Aan zo’n strenge man die aan de deur komt voor geld of beslag legt op de inboedel? Hoog tijd om dat beeld bij te stellen! Tuurlijk, GGN komt meestal in actie als er rekeningen niet betaald zijn. Maar dat doet GGN al lang niet meer alleen met dwang. Nee, zij willen juist graag mensen uit de geldproblemen helpen. En bijvoorbeeld aan een baan!

Waargebeurd: een mevrouw die van dankbaarheid in tranen uitbarstte nadat een deurwaarder van GGN haar had bezocht. Dat verwacht je niet zo snel bij een deurwaarder. De vrouw kreeg dankzij GGN een baan. Daardoor heeft ze weer geld te besteden om te leven. En ook kan ze de rekeningen van onze opdrachtgever weer betalen. Win-win! Hoe GGN dat voor elkaar heeft gekregen? Door samenwerking met uitzendbureau Timing. Samen helpen we mensen met schulden weer aan het werk.

Werkloos thuis

GGN komt elke dag over de vloer bij mensen met betaalachterstanden. Veel van hen willen wel betalen, maar kunnen het niet. Ze hebben geen inkomsten, omdat zij werkloos thuiszitten. Deze mensen brengt GGN zo snel mogelijk met Timing in contact. Het werkt namelijk het beste als er weinig tijd zit tussen het bezoek van de deurwaarder en het eerste contact met Timing. Zo houden we het enthousiasme vast om aan het werk te gaan. Daarom belt de deurwaarder het liefst direct – dus bij de debiteur thuis – naar de dichtstbijzijnde Timing-vestiging om beide partijen aan elkaar te verbinden.

Binnen twee werkdagen

Timing en de werkzoekende maken samen een afspraak. Eerst werden afspraken binnen twee weken gepland, maar dit bleek soms te lang en verminderde de slagingskans Daarom ontmoeten Timing en de werkzoekenden elkaar nu binnen twee werkdagen. En dat heeft effect: de mensen die we op deze manier aan een baan hebben geholpen, zijn al lang niet meer op twee handen te tellen.

Kwaliteit boven kwantiteit

GGN brengt Timing alleen ter sprake bij mensen die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Dit is voor de deurwaarders makkelijker in te schatten, omdat zij de mensen echt ontmoeten. GGN is nu ook een pilot gestart om medewerkers van het GGN contactcenter Timing te laten aanbieden. Ook zij selecteren hierbij op de motivatie van de mensen. Dit is echter lastiger door een telefoon, maar aan de andere kant is het bereik ook veel groter. In de pilot kan GGN goed meten of ze ook via de telefoon de juiste mensen bereiken. Kwaliteit boven kwantiteit, daar gaan GGN en Timing samen voor.

Meer weten?

Wil je meer te weten komen over onze samenwerking met GGN? Neem dan contact met ons op.

Bron: https://www.ggn.nl/